op homepage

Regio-event Ontwikkel je werk

Met Waarden Helen draagt bij aan het organiseren van het regio-event: Ontwikkel je werk, professionals in hun kracht.

Regio-event voor professionals werkzaam in Zorg, Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang op maandag 12 september, 16.00 – 20.00 uur, Otto Gerhard Heldring Stichting, Vluchtheuvellaan 4 in Zetten.
In workshops en aan inspiratietafels kun je bezig zijn met vragen als: Wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik die het beste inzetten op mijn werk? En hoe kan ik kenbaar maken wat ik te bieden heb? CNV Zorg & Welzijn organiseert daarom op maandag 12 september het gratis netwerkevent ‘Ontwikkel . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Leven na de crisis

23 oktober 2013 – Christa Anbeek – Leven na de crisis

Locatie: De Vishal aan de Grote Markt in Haarlem, met een tentoonstelling Fiat Lux georganiseerd door Marcel van Kerkvoorde die aansluit op het thema

In de zomer van 2008 was Ada de Jong met haar gezin op vakantie in het noorden van Italië. Tijdens de afdaling van de Mont Dolent verongelukten voor haar ogen haar man en hun drie kinderen. In haar zoektocht naar zingeving stuit ze op het boek van Christa Anbeek, Overlevingskunst. Christa en Ada besluiten op zoek te gaan naar antwoorden op grote levensvragen als: Wie ben jij als er geen ander meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? In De berg van de ziel vormen de persoonlijke ervaringen van Christa en Ada de basis voor hun zoektocht. Ze schrijven openhartig en toegankelijk over wat religie, filosofie en literatuur te bieden hebben als we geconfronteerd worden met een ongekend verlies.

Het Filosofisch café Haarlem en de tentoonstelling Fiat Lux (te zien tot 27 oktober in de Vishal en de Grote of St. Bavokerk te Haarlem) staan . . . → Lees meer

Weblog

ZIJN

Op deze leeftijd, zo rond de 60, ben ik erg bezig met gewoon willen ZIJN wie ik ben; met al mijn (on)mogelijkheden, (on)hebbelijkheden, mijn kwaliteiten, mijn ervaring en mijn visie. Opeens heb ik minder behoefte aan overdragen en uitdragen van zaken die ik toch zo belangrijk vind.

Tot voor kort had ik een grote drive om zoveel mogelijk collega verpleegkundigen en verzorgenden te laten weten hoe goed het is om aandacht te besteden aan de ethische aspecten van het werk. En vooral om te laten zien hoe je daar zelf aan kan bijdragen dat deze zaken besproken worden met collega’s. Ik heb jaren met vele anderen mooie ondersteunende middelen ontwikkeld om collega’s handvatten te bieden het gesprek aan te gaan over de ethische kanten van het werk.

Nieuwe generatie
Vind ik dat dan nu opeens minder belangrijk? Nee, dat zeker niet, maar ik geloof wel dat er een nieuwe generatie nodig is om deze zaken onder de aandacht te brengen bij zorgverleners. Zij doen het weer op hun manier, met moderne middelen en via hun eigen netwerken. Gelukkig zijn er velen die aandacht in de zorg voor wat echt belangrijk is, waar het echt om gaat, onderschrijven en daar op een eigen manier voor . . . → Lees meer

op homepage

Workshop Zinvol zorg verlenen met passie

Op het congres ‘Arbeidsmarkt perspectieven voor de zorg van morgen’ verzorgde Met Waarden Helen de workshop ‘Zinvol zorg verlenen met passie’. De deelnemers van beide workshops onderschreven de conclusie dat aandacht voor de ethische aspecten van het werk betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers geeft. En organisaties die daar ruimte voor bieden zijn interessant voor sollicitanten! In de Prezi die daarvoor gemaakt is staan veel links voor mensen die zelf meer willen reflecteren op het eigen handelen: . . . → Lees meer

Publicaties

Aandacht voor spiritualiteit in organisaties

Presentatie op het Symposium ‘Zicht op Zin’, aandacht voor spiritualiteit in de palliatieve zorg.

Hoe belangrijk is het onzegbare,
Het wit tussen de woorden. (Max Frisch)

In een zoektocht naar de kern van spiritualiteit vond ik drie begrippen centraal staan: essentie, verbinding en vertrouwen. Wat is er nodig om deze begrippen tot leven te brengen binnen een zorgorganisatie? Met deze Prezi neem ik jullie mee op de weg in de goede richting, Presentatie over spiritualiteit in organisaties.

Lees meer …

Activiteiten

Symposium ‘Ethiek sterkt je in je werk’

Een symposium over de ethische vraagstukken in de zorg rondom kinderen, geschikt voor professionals, studenten, managers en bestuurders in de (Jeugd)zorg, Kinderopvang en Welzijn, die reflectie doen willen ervaren. Met Waarden Helen organiseert dit symposium voor CNV Publieke Zaak in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Het vindt plaats op vrijdagmiddag 16 maart op de Hogeschool Utrecht, zie . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Filosofie en Politiek

ATTENTIE! LOCATIEWIJZIGING!

Eenmalig vindt het filosofisch café plaats in de Doopsgezinde Kerk, Frankestaat 24, Haarlem

Op woensdagavond 14 maart geeft Thierry Baudet een filosofische beschouwing op politieke ontwikkelingen.

In zijn lezing zal Thierry Baudet ingaan op de individualisering, die zowel door het (neo-)liberalisme en de sociaaldemocratie is omarmd, en betogen dat daarin nu een kentering plaatsheeft. In plaats van met het individu en zijn ‘onvervreemdbare rechten’ bezig te zijn, vragen we ons vandaag de dag af wat we nog met elkaar delen. Wat hebben we nog gemeenschappelijk?

Thierry H.P. Baudet (1983) is jurist en historicus en verbonden aan de Universiteit Leiden. In maart 2010 publiceerde hij de essaybundel ‘Conservatieve Vooruitgang’, waarin belangrijke conservatieve denkers van de 20e eeuw worden geportretteerd. In november 2011 verscheen het vervolg Revolutionair verval’. Thierry Baudet is columnist van NRC Handelsblad. Hij is een vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Europeanen, die op frisse wijze naar oude . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Reflectie is ook zorg’

Een symposium voor zorgverleners die reflectie doen willen ervaren. Met Waarden Helen organiseerde mede dit symposium en verzorgde het middagvoorzitterschap. 330 (aankomende) zorgverleners hoorden waarom aandacht voor ethiek zo belangrijk is, zagen een casus gespeeld door het Toetstheater en konden reflecteren op deze casus in workshops. lees het verslag van het symposium op 21 . . . → Lees meer

Filosofisch café

April 2012, maand van de filosofie over De Ziel

In de maand van de filosofie, met dit jaar als thema De Ziel, organiseren het Filosofisch Café Haarlem en de filosofische boekhandel Spijkerman & Son een viertal interessante activiteiten.

11 april – Sebastien ValkenbergHollow Man (film)
Filosofisch Café Haarlem – 19.00 uur (€ 5,- / € 3,- studenten)
Wat als je helemaal onzichtbaar zou zijn? Dat is het thema van de film Hollow Man van Paul Verhoeven. Hoofdpersoon is Sebastian Caine (gespeeld door Kevin Bacon), een wetenschapper die er in geslaagd is om dieren onzichtbaar te maken, maar lukt hem dit ook met mensen? Caine werpt zichzelf op als proefpersoon en overleeft het experiment ternauwernood. Dan dient zich de vraag aan: kan hij de nieuw verworven status aan? Filosoof en publicist Sebastien Valkenberg (1978) geeft een inleiding bij de film en begeleidt de discussie na afloop.
Deze film is een spannende uitwerking van het oudste filosofische gedachte-experiment uit de filosofie. 2500 jaar eerder hield Plato zich al bezig met de relatie tussen ons gedrag en (het gebrek aan) toezicht.

14 april – Coen Simon Wachten op geluk
Boekhandel Spijkerman & Son – 14.00 uur (€ 2,50)
De moderne mens wil te . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Ethiek is levenswerk’

Verslag van symposium ‘Ethiek is levenswerk’, 19 november 2010

Met Waarden Helen organiseerde het symposium ‘Ethiek is levenswerk’ over ethische vraagstukken, zingeving en reflectie in de jeugdzorg voor CNV Publieke Zaak ism Stichting Zin In Jeugdzorg. Naast reflectie op eigen handelen was er ook informatie om in een instelling zelf aan de slag te gaan met bezinning op de ethische component van het werk. Tevens werd de website jeugdzorgethiek gelanceerd, zie: http://www.mijnvakbond.nl/jeugdzorgethiek

Lees het verslag op . . . → Lees meer