op homepage

Workshop Zinvol zorg verlenen met passie

Op het congres ‘Arbeidsmarkt perspectieven voor de zorg van morgen’ verzorgde Met Waarden Helen de workshop ‘Zinvol zorg verlenen met passie’. De deelnemers van beide workshops onderschreven de conclusie dat aandacht voor de ethische aspecten van het werk betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers geeft. En organisaties die daar ruimte voor bieden zijn interessant voor sollicitanten! In de Prezi die daarvoor gemaakt is staan veel links voor mensen die zelf meer willen reflecteren op het eigen handelen: . . . → Lees meer

op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

CEG signalement: Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het signalement van het CEG ‘Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden’ aan de staatssecretaris aangeboden. 

Het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is gebaseerd op een inventariserend onderzoek dat Met Waarden Helen uitvoerde. Door te spreken met ruim 100 verzorgenden en verpleegkundigen is er een overzicht ontstaan van de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen mee geconfronteerd worden door recente (beleids)ontwikkelingen in de zorg. Dit signalement ‘Dilemma’s van verzorging en verpleging’ is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft geleid tot kamervragen. Lees meer …

Projecten

Project Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging

Het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’  heeft Met Waarden Helen uitgevoerd voor CNV Publieke Zaak. Tijdens het project is onderzocht welke ethische dilemma’s verzorgenden en verpleegkundigen regelmatig tegenkomen in hun werk. Tevens is gekeken of verzorgenden en verpleegkundigen voldoende handvatten hebben om met deze situaties om te gaan. Door besprekingen te houden met een verzorgende of verpleegkundige over een eigen ethische dilemma bleek de meerwaarde van aandacht voor ethiek van de dagelijkse zorg. Het project is al een aantal jaren geleden uitgevoerd, maar de uitkomsten zijn nog steeds relevant. U kunt hier meer over lezen in het . . . → Lees meer

Activiteiten

Landelijke presentatie ‘Ethiek van de dagelijkse zorg’

Het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging is afgesloten met een landelijke themadag over ‘Ethiek van de dagelijkse zorg’. Met Waarden Helen verzorgde de dag waarbij ’s morgens de uitkomsten van het project gepresenteerd werden en het eindverslag aangeboden werd aan de AVVV (landelijke koepel van verzorging en verpleging, nu V&VN). Tijdens de workshops ’s middags brachten verzorgenden en verpleegkundigen een eigen ethisch dilemma in dat besproken werd onder leiding van ethische deskundigen.

Tevens werd de website . . . → Lees meer