op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Publicaties

Essay “Toezien of Bemoeien?”

Tijdens het volgen van het leertraject Bestuur & Beleid  ben ik opzoek geweest naar mogelijkheden om het toezicht houden niet alleen te baseren op financiën en regelgeving, maar ook op wat er werkelijk gedaan moet worden door de organisatie. Ik noem dat toezicht houden vanuit de inhoud. Lees meer …

Publicaties

Sla die verstikkende organisatiedeken terug

De Stichting Beroepseer is ontstaan vanuit de ervaring van veel mensen dat de manier van het organiseren en het financieren van het primaire proces belangrijker was dan het werkelijke verloop ervan. Op veel terreinen in de maatschappij, maar onder andere in de gezondheidszorg en in het onderwijs, merkt men dat aandacht voor hoe het primaire proces is georganiseerd het overheersende principe is. Er ligt daardoor een verstikkende deken over de professionele beroepsuitoefening met vele negatieve gevolgen voor de mensen die zorg of onderwijs nodig hebben. Die verstikkende deken is als bij een nachtmerrie, je wilt er vanonder maar krijgt het niet voor elkaar. Lees meer …