op homepage

Grenzen in je werk, de dagelijkse praktijk van ethiek

Met Waarden Helen draagt bij aan de organisatie van de Dag van de Ethiek voor CNV Zorg & Welzijn op maandag 4 april. Iedereen die in Zorg & Welzijn werkzaam is of betrokken vanuit gemeenten, opleidingen, verzekeraars, ministerie, enz. is welkom.

Via het CNV Zorg en Welzijn congres ‘Grenzen in je werk, de dagelijkse praktijk van ethiek’ vragen wij aandacht voor ethiek, bezinning, reflectie en moreel beraad. Tijdens het plenaire gedeelte gaan we in op het belang van aandacht voor ethiek. Na de spreker neemt het Toetstheater ons mee in een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Vervolgens starten gesprekrondes aan 15 tafels met 15 verschillende ethische dilemma’s: van privacy en informatiedeling tot wel of geen langer verblijf in een hospice, tot het versterken van preventie en tot wat is integriteit, wanneer knelt het en wanneer kun je het stimuleren. Meepraten kan aan drie tafels.

Het congres is voor iedereen werkzaam in de sector. Maar we verwelkomen u ook graag als u werkt met de sector, bijvoorbeeld lokale of centrale overheid, zorgonderwijs of zorgverzekeraar.

Meer informatie: zie . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Leven na de crisis

23 oktober 2013 – Christa Anbeek – Leven na de crisis

Locatie: De Vishal aan de Grote Markt in Haarlem, met een tentoonstelling Fiat Lux georganiseerd door Marcel van Kerkvoorde die aansluit op het thema

In de zomer van 2008 was Ada de Jong met haar gezin op vakantie in het noorden van Italië. Tijdens de afdaling van de Mont Dolent verongelukten voor haar ogen haar man en hun drie kinderen. In haar zoektocht naar zingeving stuit ze op het boek van Christa Anbeek, Overlevingskunst. Christa en Ada besluiten op zoek te gaan naar antwoorden op grote levensvragen als: Wie ben jij als er geen ander meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? In De berg van de ziel vormen de persoonlijke ervaringen van Christa en Ada de basis voor hun zoektocht. Ze schrijven openhartig en toegankelijk over wat religie, filosofie en literatuur te bieden hebben als we geconfronteerd worden met een ongekend verlies.

Het Filosofisch café Haarlem en de tentoonstelling Fiat Lux (te zien tot 27 oktober in de Vishal en de Grote of St. Bavokerk te Haarlem) staan . . . → Lees meer

Weblog

ZIJN

Op deze leeftijd, zo rond de 60, ben ik erg bezig met gewoon willen ZIJN wie ik ben; met al mijn (on)mogelijkheden, (on)hebbelijkheden, mijn kwaliteiten, mijn ervaring en mijn visie. Opeens heb ik minder behoefte aan overdragen en uitdragen van zaken die ik toch zo belangrijk vind.

Tot voor kort had ik een grote drive om zoveel mogelijk collega verpleegkundigen en verzorgenden te laten weten hoe goed het is om aandacht te besteden aan de ethische aspecten van het werk. En vooral om te laten zien hoe je daar zelf aan kan bijdragen dat deze zaken besproken worden met collega’s. Ik heb jaren met vele anderen mooie ondersteunende middelen ontwikkeld om collega’s handvatten te bieden het gesprek aan te gaan over de ethische kanten van het werk.

Nieuwe generatie
Vind ik dat dan nu opeens minder belangrijk? Nee, dat zeker niet, maar ik geloof wel dat er een nieuwe generatie nodig is om deze zaken onder de aandacht te brengen bij zorgverleners. Zij doen het weer op hun manier, met moderne middelen en via hun eigen netwerken. Gelukkig zijn er velen die aandacht in de zorg voor wat echt belangrijk is, waar het echt om gaat, onderschrijven en daar op een eigen manier voor . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Echt, eerlijk, natuurlijk en oprecht.

Woensdag 10 oktober 2012 – Maarten Doorman over Rousseau en de erfzonde van de authenticiteit

In 2012 is het 300 jaar geleden dat Rousseau werd geboren. En hij is nog altijd onder ons. Want Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is de uitvinder van het ik zoals wij dat sinds meer dan twee eeuwen nastreven en dat ik staat hoog op de agenda. In de politiek, de kunst, het onderwijs, op tv en in ons eigen leven. Vanaf Rousseau zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid. Naar de natuur, naar spontaniteit, jeugd, vriendschap en liefde. Dankzij facebook snappen we dat we onszelf moeten spelen, zoals de echtheid van Boer zoekt vrouw geregisseerd is en de oprechtheid van de politicus het product is van mediatraining.

Authenticiteit is onmogelijk. Dat laat Rousseau al zien. Vooral in zijn eigen leven, waarover hij uitvoerig schrijft. De paradoxen daarin zijn te wijten aan het verlangen naar echtheid. Eerlijkheid leidt tot hypocrisie, heimwee naar de natuur tot aanstellerij. Maar moeten we ons neerleggen bij die sceptische gedachte dat authenticiteit onmogelijk is?

Maarten Doorman doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit Maastricht en is bijzonder hoogleraar kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 op Steeds . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – De grond van het bestaan

Woensdag 21 november 2012  – Jan-Hendrik Bakker over De grond van het bestaan

De grond onder onze voeten is een vanzelfsprekendheid. Toch is de moderne mens een grondeloos wezen geworden, en dat niet alleen figuurlijk.  Mensen zijn aardse wezens, maar streven naar verovering van de ruimte. Tegelijk putten wij de aarde uit en is grond een economisch speculatieobject geworden. In de filosofie komen rationele, religieuze en ecologische betekenissen van het begrip grond in een brede context samen.  In de moderne samenleving zien we daarentegen dat de emotionele en culturele waarde van grond steeds meer is verengd tot de marktwaarde. Toch is er de laatste jaren een kentering waarneembaar. Er komt steeds meer aandacht voor de rol van grond in de moderne, stedelijke samenleving.

Jan-Hendrik  Bakker is filosoof en essayist. Hij is de schrijver van Grond (2011) en Welkom in Megapolis (2008). Hij houdt van filosofie die de concrete dilemma’s van het dagelijks leven in beeld brengt en doet ook graag journalistiek onderzoek naar de beleving daarvan. Hij won in 2007 de Jan Hanlo Essay Prijs Klein. Grond werd genomineerd voor de longlist van de Socrates . . . → Lees meer

op homepage

Workshop Zinvol zorg verlenen met passie

Op het congres ‘Arbeidsmarkt perspectieven voor de zorg van morgen’ verzorgde Met Waarden Helen de workshop ‘Zinvol zorg verlenen met passie’. De deelnemers van beide workshops onderschreven de conclusie dat aandacht voor de ethische aspecten van het werk betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers geeft. En organisaties die daar ruimte voor bieden zijn interessant voor sollicitanten! In de Prezi die daarvoor gemaakt is staan veel links voor mensen die zelf meer willen reflecteren op het eigen handelen: . . . → Lees meer

op homepage

Gastles bij Leergang Verbindend werken

Met Waarden Helen verzorgde een gastles voor de deelnemers van de Leergang Verbindend werken van Casemanagement Services. Na het bespreken van de basisbegrippen is er veel materiaal getoond voor als mensen zelf aan de slag willen met ethiek en reflectie in hun eigen werksituatie. Dit is te zien in de Prezi . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café Haarlem – De rituele mens

Woensdag 23 januari 2013 – Thecla Rondhuis over De rituele mens

Thecla Rondhuis neemt u mee op haar zoektocht naar leven en drijfveren van iemand die het zelf niet kan ‘zeggen’, naar de condition humaine in het algemeen en naar het rituele gedrag van haar verstandelijk gehandicapte zoon in het bijzonder. De tegenstelling tussen de hartstocht van een moeder en de intellectuele afstand van een filosoof en de verschillen in denkkracht karakteriseren haar betoog. Wat betekenen vrijheid en identiteit dan nog? Vragen die haar boek De mongool, de moeder en de filosoof onder meer oproepen hebben betrekking op: zelfbeschikking, keuzevrijheid en bevoogding (paternalisme); leren, presteren en de prestatiemaatschappij; taal als teken van denken; leven zonder communicatie; observatie en interpretatie; levensdoel, opvoeding en geluk; mens versus dier; ritueel, religie en geloof; abortus en euthanasie.

Dr. Thecla Rondhuis filosofeerde meer dan 25 jaar met kinderen, maakte een serie televisieprogramma’s en schreef verscheidene boeken over dit onderwerp. In 2005 promoveerde ze op een empirisch onderzoek naar de filosofische kwaliteit in het denken van kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Daarna verdiepte ze zich als moeder en filosoof in het wezen en de omstandigheden van haar . . . → Lees meer

op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Weblog

Kwetsbaarheid

De wandeling vanmorgen vroeg met de hond, heen over strand en terug door de duinen, was weer heerlijk. Ik merk dat ik als vrouw alleen toch op mijn qui-vive ben en liep daar over te mijmeren. Waarom is dat zo en hoe is dat gekomen? Dan kom ik een jonge vrouw tegen die heerlijk op haar gemak en ogenschijnlijk vol vertrouwen, heel vrij rondloopt in deze verlaten, maar o zo mooie wereld. Ik bedenk mij wat er gebeurt als dit vertrouwen beschadigd wordt door een opdringerige man. Ze zal boos zijn en rechtvaardigheid willen. Mogelijk wordt het een juridisch proces, waarbij zij een schadevergoeding krijgt. Maar helpt dat haar om deze gebeurtenis een plek te geven in haar leven? Durft zij ooit nog zo vrij en vrolijk alleen de duinen in te wandelen? Helpt zo’n schadevergoeding die man om in het reine te komen met zijn daad?

Opeens vraag ik mij af: Helpt ons rechtssysteem ons eigenlijk wel met het verwerken van onze ervaringen betreffende . . . → Lees meer

Activiteiten

Filosofisch Café Haarlem Jaarprogramma 2012-2013

Het Filosofisch Café Haarlem biedt u ook dit seizoen de gelegenheid om u te bezinnen op onderwerpen die spelen in de samenleving. Na een inleiding op het thema door een deskundige kunt u hierover met elkaar, en met de inleider, van gedachten wisselen. Het worden weer interessante én uitdagende avonden!

Het Filosofisch Café Haarlem vindt steeds plaats op woensdagavond in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem, aanvang om 19.45 uur.

10 oktober 2012Maarten Doorman Echt, eerlijk, natuurlijk en oprecht. Rousseau en de erfzonde van de authenticiteit.

21 november 2012Jan-Hendrik Bakker – De grond van het bestaan

23 januari 2013Thecla Rondhuis – De rituele mens

vrijdag 15 maart 2013Jacques Claessen – Misdaad, straf en herstel

De invulling van de woensdagavond in maart 2013 wordt binnenkort verwacht. In de maand van de filosofie, april 2013, zal het Filosofisch Café Haarlem in samenwerking met boekhandel Spijkerman & Son weer een aantal activiteiten organiseren. Dit is echter altijd last minute werk omdat het thema van de maand van de filosofie veelal kort van te voren . . . → Lees meer