op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Weblog

Uitweg uit overconsumptie zorg

In de afgelopen jaren zijn wij steeds meer zaken buiten ons gaan leggen. Als we zorg nodig hebben, of iets mankeren, dan moet de arts, verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, maatschappelijk werker dat maar voor ons oplossen. De bomen leken tot in de hemel te groeien, dus dat kon ook allemaal. Maar deze tijd leert ons dat deze utopie niet kan blijven bestaan. Het is ook niet wenselijk om zo met onze gezondheid, ons lichaam om te gaan.

We zijn te weinig geneigd om eens te kijken naar hoe die klachten ontstaan zijn en of we daar zelf een uitweg uit weten te vinden. Tim Parks schrijft over zijn leerproces tot zelfgenezing in het boek: ‘Leer ons stil te zitten’. Dit boek werd besproken in Boeken van de VPRO en is nog te zien op: uitzendinggemist.nl. Ik was erg onder de indruk van zijn verhaal, waarin hij zijn ervaringen vertelt van zijn genezing door aandacht te richten op zijn ongezonde levenswijze. Naar mijn idee is deze benadering in veel meer situaties te gebruiken, zodat we minder geneigd zullen zijn om het heil van een ander te verwachten.

Een andere weg om tot vermindering van zorgconsumptie te komen is de volgende: hoe gaan we om . . . → Lees meer

Publicaties

Aandacht voor spiritualiteit in organisaties

Presentatie op het Symposium ‘Zicht op Zin’, aandacht voor spiritualiteit in de palliatieve zorg.

Hoe belangrijk is het onzegbare,
Het wit tussen de woorden. (Max Frisch)

In een zoektocht naar de kern van spiritualiteit vond ik drie begrippen centraal staan: essentie, verbinding en vertrouwen. Wat is er nodig om deze begrippen tot leven te brengen binnen een zorgorganisatie? Met deze Prezi neem ik jullie mee op de weg in de goede richting, Presentatie over spiritualiteit in organisaties.

Lees meer …

Publicaties

Sla die verstikkende organisatiedeken terug

De Stichting Beroepseer is ontstaan vanuit de ervaring van veel mensen dat de manier van het organiseren en het financieren van het primaire proces belangrijker was dan het werkelijke verloop ervan. Op veel terreinen in de maatschappij, maar onder andere in de gezondheidszorg en in het onderwijs, merkt men dat aandacht voor hoe het primaire proces is georganiseerd het overheersende principe is. Er ligt daardoor een verstikkende deken over de professionele beroepsuitoefening met vele negatieve gevolgen voor de mensen die zorg of onderwijs nodig hebben. Die verstikkende deken is als bij een nachtmerrie, je wilt er vanonder maar krijgt het niet voor elkaar. Lees meer …