op homepage

Gastles bij Leergang Verbindend werken

Met Waarden Helen verzorgde een gastles voor de deelnemers van de Leergang Verbindend werken van Casemanagement Services. Na het bespreken van de basisbegrippen is er veel materiaal getoond voor als mensen zelf aan de slag willen met ethiek en reflectie in hun eigen werksituatie. Dit is te zien in de Prezi . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’

Woensdag 15 juni organiseerde Met Waarden Helen voor CNV Publieke Zaak een symposium in Utrecht voor alle betrokkenen bij de kinderopvang en voor iedereen die geïnteresseerd is in ethische vraagstukken van de zorg rondom kinderen. In dit symposium stonden de ethische vraagstukken van de dagelijkse zorg, zoals die hieronder genoemd worden, centraal. Lees hier het verslag… Lees meer …

Bijeenkomsten

Workshop “Toezien of bemoeien”

Workshop ‘Toezien of bemoeien’ tijdens Netwerkbijeenkomst Casemanagement 2005.

Het centrale thema van de netwerkbijeenkomst was ‘Kiezen met zorg’. De workshop ging over de ethische dilemma’s die voortkomen uit de vele keuze mogelijkheden. Hoe gevoelig ben je zelf voor de dilemma’s die zich voor kunnen doen? En heb je als casemanager voldoende mogelijkheden om de cliënt te ondersteunen bij het bewust omgaan met de eigen dilemma’s? Waar ligt de grens tussen toezien of . . . → Lees meer