op homepage

Grenzen in je werk, de dagelijkse praktijk van ethiek

Met Waarden Helen draagt bij aan de organisatie van de Dag van de Ethiek voor CNV Zorg & Welzijn op maandag 4 april. Iedereen die in Zorg & Welzijn werkzaam is of betrokken vanuit gemeenten, opleidingen, verzekeraars, ministerie, enz. is welkom.

Via het CNV Zorg en Welzijn congres ‘Grenzen in je werk, de dagelijkse praktijk van ethiek’ vragen wij aandacht voor ethiek, bezinning, reflectie en moreel beraad. Tijdens het plenaire gedeelte gaan we in op het belang van aandacht voor ethiek. Na de spreker neemt het Toetstheater ons mee in een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Vervolgens starten gesprekrondes aan 15 tafels met 15 verschillende ethische dilemma’s: van privacy en informatiedeling tot wel of geen langer verblijf in een hospice, tot het versterken van preventie en tot wat is integriteit, wanneer knelt het en wanneer kun je het stimuleren. Meepraten kan aan drie tafels.

Het congres is voor iedereen werkzaam in de sector. Maar we verwelkomen u ook graag als u werkt met de sector, bijvoorbeeld lokale of centrale overheid, zorgonderwijs of zorgverzekeraar.

Meer informatie: zie . . . → Lees meer

op homepage

Workshop Zinvol zorg verlenen met passie

Op het congres ‘Arbeidsmarkt perspectieven voor de zorg van morgen’ verzorgde Met Waarden Helen de workshop ‘Zinvol zorg verlenen met passie’. De deelnemers van beide workshops onderschreven de conclusie dat aandacht voor de ethische aspecten van het werk betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers geeft. En organisaties die daar ruimte voor bieden zijn interessant voor sollicitanten! In de Prezi die daarvoor gemaakt is staan veel links voor mensen die zelf meer willen reflecteren op het eigen handelen: . . . → Lees meer

op homepage

Gastles bij Leergang Verbindend werken

Met Waarden Helen verzorgde een gastles voor de deelnemers van de Leergang Verbindend werken van Casemanagement Services. Na het bespreken van de basisbegrippen is er veel materiaal getoond voor als mensen zelf aan de slag willen met ethiek en reflectie in hun eigen werksituatie. Dit is te zien in de Prezi . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Reflectie is ook zorg’

Een symposium voor zorgverleners die reflectie doen willen ervaren. Met Waarden Helen organiseerde mede dit symposium en verzorgde het middagvoorzitterschap. 330 (aankomende) zorgverleners hoorden waarom aandacht voor ethiek zo belangrijk is, zagen een casus gespeeld door het Toetstheater en konden reflecteren op deze casus in workshops. lees het verslag van het symposium op 21 . . . → Lees meer

Weblog

Intens(ief) eerste halfjaar van 2011

Wat een mooie activiteiten zijn er dit eerste halfjaar op mijn pad gekomen en heb ik mogen (helpen) uitvoeren. Zoals de vraag om een ethieksymposium voor de kinderopvang  te organiseren. Door een mooie mix van sprekers, zowel vanuit het werknemers- als vanuit het werkgeversperspectief, leverde dit het aantrekkelijke symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ op. Het ging over de ethische dilemma’s die medewerkers in de kinderopvang dagelijks tegen komen; voor verslag zie http://www.mijnvakbond.nl/Ethische-puzzels-in-kinderopvang?referrer=269 Deelnemers moedigden elkaar aan om dit thema goed onder de aandacht te krijgen en te houden in de sector om zo te komen tot echt goede pedagogische zorg. Alle deelnemers kregen het waardevolle boekje ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ mee om in hun omgeving de aandacht hiervoor te stimuleren.

Tot tweemaal toe heb ik een avond mogen verzorgen voor de medewerkers en vrijwilligers van het Adamas-inloophuis in Nieuw Vennep. Na besproken te hebben wat ethiek is en wat er verstaan wordt onder ethische dilemma’s werden volop voorbeelden van ethische vraagstukken met elkaar gedeeld. Enkele vraagstukken in het bijzonder zijn doorgenomen om te bezien hoe je om kunt gaan met dergelijke situaties. De inzet, betrokkenheid en wil om het goede te doen voor de gasten is zeer indrukwekkend.

Het vraagt intensieve . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’

Woensdag 15 juni organiseerde Met Waarden Helen voor CNV Publieke Zaak een symposium in Utrecht voor alle betrokkenen bij de kinderopvang en voor iedereen die geïnteresseerd is in ethische vraagstukken van de zorg rondom kinderen. In dit symposium stonden de ethische vraagstukken van de dagelijkse zorg, zoals die hieronder genoemd worden, centraal. Lees hier het verslag… Lees meer …

Bijeenkomsten

Symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’

Verslag van symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’, 22 november 2010

Het symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’ over ‘reflectie doen’ in de zorg kwam tot stand door de samenwerking tussen CNV Publieke Zaak, Universiteit van Tilburg, het ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch en Met Waarden Helen. Het symposium vond plaats in het kader van de ‘Week van de reflectie’ en was gericht op deelnemers handvatten te geven om te reflecteren op de ‘ethische dimensie van de dagelijkse praktijk’.

Lees het verslag op . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

CEG signalement: Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het signalement van het CEG ‘Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden’ aan de staatssecretaris aangeboden. 

Het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is gebaseerd op een inventariserend onderzoek dat Met Waarden Helen uitvoerde. Door te spreken met ruim 100 verzorgenden en verpleegkundigen is er een overzicht ontstaan van de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen mee geconfronteerd worden door recente (beleids)ontwikkelingen in de zorg. Dit signalement ‘Dilemma’s van verzorging en verpleging’ is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft geleid tot kamervragen. Lees meer …

Projecten

Zorgethiek.nl

Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ ontwikkelde Met Waarden Helen de website www.zorgethiek.nl Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen op deze website hun eigen ethische dilemma’s aanbieden en tevens reageren op de vragen van collega’s. Nog steeds maken veel verzorgenden en verpleegkundigen gebruik van . . . → Lees meer

Projecten

Project Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging

Het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’  heeft Met Waarden Helen uitgevoerd voor CNV Publieke Zaak. Tijdens het project is onderzocht welke ethische dilemma’s verzorgenden en verpleegkundigen regelmatig tegenkomen in hun werk. Tevens is gekeken of verzorgenden en verpleegkundigen voldoende handvatten hebben om met deze situaties om te gaan. Door besprekingen te houden met een verzorgende of verpleegkundige over een eigen ethische dilemma bleek de meerwaarde van aandacht voor ethiek van de dagelijkse zorg. Het project is al een aantal jaren geleden uitgevoerd, maar de uitkomsten zijn nog steeds relevant. U kunt hier meer over lezen in het . . . → Lees meer

Weblog

Omgaan met de nuances van het leven

Aan het eind van de vakantie heb ik een droom. Ik ontmoet de koningin en vertel vol trots wat mijn kinderen allemaal doen en bereikt hebben in hun leven en hoe goed het hen vergaat. Zij vraagt en wat doe jij? Ik leg de koningin uit wat voor werk ik doe vanuit mijn bureau Met Waarden Helen. Ze luistert heel geïnteresseerd en zegt: ‘Dus jij lost ethische problemen op!?’
Ik schrik terug en denk: dat is nu juist wat ik niet kan en opeens vind ik de woorden. Zijn het ethische problemen of is het leren omgaan met de nuances van het leven? Elke keer is het weer een zoektocht hoe je met vragen, dilemma’s of situaties om moet gaan. Door daarover het gesprek aan te gaan of goed over na te denken kun je proberen je zo goed mogelijk te verhouden tot die omstandigheden. Daarbij wil ik behulpzaam zijn.
Na het ontwaken schrijf ik de kern van de droom op, omdat ik weet dat dit mijn inspiratie, mijn voeding zal zijn voor de komende periode.
Een betere afsluiting van mijn vakantie kan ik mij niet . . . → Lees meer