op homepage

Workshop Zinvol zorg verlenen met passie

Op het congres ‘Arbeidsmarkt perspectieven voor de zorg van morgen’ verzorgde Met Waarden Helen de workshop ‘Zinvol zorg verlenen met passie’. De deelnemers van beide workshops onderschreven de conclusie dat aandacht voor de ethische aspecten van het werk betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers geeft. En organisaties die daar ruimte voor bieden zijn interessant voor sollicitanten! In de Prezi die daarvoor gemaakt is staan veel links voor mensen die zelf meer willen reflecteren op het eigen handelen: . . . → Lees meer

op homepage

Gastles bij Leergang Verbindend werken

Met Waarden Helen verzorgde een gastles voor de deelnemers van de Leergang Verbindend werken van Casemanagement Services. Na het bespreken van de basisbegrippen is er veel materiaal getoond voor als mensen zelf aan de slag willen met ethiek en reflectie in hun eigen werksituatie. Dit is te zien in de Prezi . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Reflectie is ook zorg’

Een symposium voor zorgverleners die reflectie doen willen ervaren. Met Waarden Helen organiseerde mede dit symposium en verzorgde het middagvoorzitterschap. 330 (aankomende) zorgverleners hoorden waarom aandacht voor ethiek zo belangrijk is, zagen een casus gespeeld door het Toetstheater en konden reflecteren op deze casus in workshops. lees het verslag van het symposium op 21 . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’

Verslag van symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’, 22 november 2010

Het symposium ‘Denkende doeners maken het verschil?’ over ‘reflectie doen’ in de zorg kwam tot stand door de samenwerking tussen CNV Publieke Zaak, Universiteit van Tilburg, het ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch en Met Waarden Helen. Het symposium vond plaats in het kader van de ‘Week van de reflectie’ en was gericht op deelnemers handvatten te geven om te reflecteren op de ‘ethische dimensie van de dagelijkse praktijk’.

Lees het verslag op . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

CEG signalement: Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het signalement van het CEG ‘Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden’ aan de staatssecretaris aangeboden. 

Het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is gebaseerd op een inventariserend onderzoek dat Met Waarden Helen uitvoerde. Door te spreken met ruim 100 verzorgenden en verpleegkundigen is er een overzicht ontstaan van de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen mee geconfronteerd worden door recente (beleids)ontwikkelingen in de zorg. Dit signalement ‘Dilemma’s van verzorging en verpleging’ is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft geleid tot kamervragen. Lees meer …

Projecten

Zorgethiek.nl

Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ ontwikkelde Met Waarden Helen de website www.zorgethiek.nl Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen op deze website hun eigen ethische dilemma’s aanbieden en tevens reageren op de vragen van collega’s. Nog steeds maken veel verzorgenden en verpleegkundigen gebruik van . . . → Lees meer

Projecten

Project Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging

Het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’  heeft Met Waarden Helen uitgevoerd voor CNV Publieke Zaak. Tijdens het project is onderzocht welke ethische dilemma’s verzorgenden en verpleegkundigen regelmatig tegenkomen in hun werk. Tevens is gekeken of verzorgenden en verpleegkundigen voldoende handvatten hebben om met deze situaties om te gaan. Door besprekingen te houden met een verzorgende of verpleegkundige over een eigen ethische dilemma bleek de meerwaarde van aandacht voor ethiek van de dagelijkse zorg. Het project is al een aantal jaren geleden uitgevoerd, maar de uitkomsten zijn nog steeds relevant. U kunt hier meer over lezen in het . . . → Lees meer

Activiteiten

Zorgethiek In de Praktijk netwerkbijeenkomst

Op maandag 27 juni 2011 vond de bijeenkomst plaats van het netwerk Zorgethiek In de Praktijk met ruime aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van zorg, ethiek en educatie. Daarnaast waren er twee belangrijke agendapunten, namelijk verslag hoe ethiek in een instelling voor gehandicaptenzorg vorm heeft gekregen in 2010 en het promotieonderzoek van Beate Giebner over ‘Geraakt worden’ . . . → Lees meer

Weblog

Opbrengst life en digitale contacten

Een regenachtige dag geeft ruimte om te overdenken en zo ontstaat er weer een blog.
Life en digitale contacten brengen mij een keur aan mogelijkheden voor een goed programma voor het nieuwe seizoen van het Filosofisch café Haarlem. 5 oktober bijt Heidi Muijer de spits af met de filosofie van de levenskunst, november gevolgd met spiritualiteit door (mogelijk) niemand minder dan Ilco van der Linde, januari over de grensvervaging tussen mens en machine (hiervoor ligt een verzoek bij Maartje Schermer), maart over duurzaamheid (er zijn al twee sprekers genoemd) en tot slot de maand van de filosofie in april zullen we samen met de filosofische boekhandel Spijkerman het programma invullen. Zo krijg je toch zin in het nieuwe seizoen!

Maar het levert mij ook ideeën, sprekers, workshopleiders en presentatoren voor de zorgethische markt op voor het seminar (werktitel) REFLECTIE DOEN, wat georganiseerd wordt door CNV Publieke Zaak, de Universiteit van Tilburg en het Karel Willem 1 college in Den Bosch. Het geheel wordt ondersteund door Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.
In het centrale gedeelte zullen er presentatie zijn van good practices, waar aan REFLECTIE DOEN ook goede zorg oplevert, in de workshops kan men zelf ervaren wat aan REFLECTIE DOEN oplevert en op de . . . → Lees meer

Weblog

Reactie op Klem in de jeugdzorg bijeenkomst in Rode Hoed

Afgelopen week vond in de Rode hoed de discussie plaats Klem in de jeugdzorg, ism NCRV. Na deze discussie bleef ik met een gevoel achter dat ik nu onder woorden probeer te brengen. Er is veel gezegd , maar dat alles schampt net langs waar het werkelijk om gaat: ruimte krijgen en nemen om echte goede zorg te verlenen. Te veel was de discussieleider gefocust op een oordeel of een stelselwijziging noodzakelijk was. Het gaat niet om het stelsel het gaat om het primaire proces, de zorg voor het kind en zijn ouder(s) door bekwame en gemotiveerde medewerkers!
Wat moet er geleverd worden in de jeugdzorg? Dat is goede en de juiste zorg- en dienstverlening. Wie moeten dat doen? De medewerkers! De organisatie moet zo opgebouwd worden dat zij dit proces bevordert en stimuleert, i.p.v. een blok aan het been te zijn. En dit geheel moet degelijk financieel onderbouwd worden.
Ik ben er van overtuigd dat goede zorg niet duurder hoeft te zijn, als het geheel door een systeem ondersteund wordt dat vanuit bovenstaande visie wordt vormgegeven. Want veel overbodige zaken, waar nu nog veel tijd en energie . . . → Lees meer

Projecten

De ‘Dicht bij mijn bed show’

De ‘Dicht bij mijn bed show’ is een prikkelende voorstelling voor alle medewerkers en vrijwilligers in verzorgings- en verpleeghuizen. Het gaat over de ethische dilemma’s waar medewerkers dagelijks mee te maken hebben. Praktijksituaties worden uitgebeeld door acteurs, zoals:

Wat doe ik als meneer zijn medicijnen weigert?
Andere bewoners ergeren zich aan twee demente mensen die zo verliefd zijn en dat ook steeds laten zien. Hoe ga ik hiermee om?
Mag ik bij die mevrouw gaan zitten die huilt of moet ik mee hollen met het werk dat nog wacht?
Bij onrust altijd kalmerende middelen geven of zijn er ook andere mogelijkheden?

Het wordt aangeboden in de instelling en biedt vele mogelijkheden om met alle medewerkers aandacht te besteden aan kwaliteit van zorg.Op een ontspannen manier de ethische gevoeligheid levend houden in een organisatie!

Er worden handvatten gegeven om in een werkbespreking aandacht te geven aan ethisch gevoeligheid, hoe is dat bij ons? Er wordt geoefend met een methode van gespreksvoering, zodat men kan praten over hoe gaan we om met die situatie die we nu tegenkomen? Na de voorstelling kan men heel concreet aan de slag in het eigen teamoverleg. Het geeft de mogelijkheid om op een simpele manier in de instelling met alle betrokkenen te praten . . . → Lees meer