op homepage

Netwerkevent Netwerken voor je toekomst 15-9

Met Waarden Helen organiseerde het netwerkevent Netwerken voor je toekomst  voor CNV Zorg & Welzijn op maandag 15 september in het Centrale Ketelhuis in Amersfoort. Ex, huidige en toekomstige werkers in (Jeugd)Zorg, Welzijn en Kinderopvang konden zich hier oriënteren op welke mogelijkheden er zijn om zelf regie te voeren over de eigen toekomst. Wat zijn mijn sterke kanten? Welke talenten heb ik? Hoe wil ik deze inzetten in deze maatschappij? Wat heb ik nodig om daar te komen? Hoe ga ik daaraan beginnen?

Er waren 25 workshops van profileren via social media tot hoe maak ik mijn dromen waar. En  ook een 30 tafels waar in persoonlijke gesprekken mogelijkheden en wensen van de werkers centraal stonden, bijvoorbeeld mens-ken-jezelf, je portfolio upgraden, Oudstanding arbeidsintermediair voor 50+, enz.

Het was een feest om al de betrokken organisaties bij elkaar te brengen en ik hoop dat de vele bezoekers uit Zorg & Welzijn hier blijvende contacten hebben gelegd om een gigantisch netwerk ter beschikking hebben om vol verwachting de toekomst in te gaan. Lees hier het verslag van het netwerkevent: Netwerken voor je toekomst

Lizelotte Smits opent het evenement

Lizelotte Smits . . . → Lees meer

Weblog

ZIJN

Op deze leeftijd, zo rond de 60, ben ik erg bezig met gewoon willen ZIJN wie ik ben; met al mijn (on)mogelijkheden, (on)hebbelijkheden, mijn kwaliteiten, mijn ervaring en mijn visie. Opeens heb ik minder behoefte aan overdragen en uitdragen van zaken die ik toch zo belangrijk vind.

Tot voor kort had ik een grote drive om zoveel mogelijk collega verpleegkundigen en verzorgenden te laten weten hoe goed het is om aandacht te besteden aan de ethische aspecten van het werk. En vooral om te laten zien hoe je daar zelf aan kan bijdragen dat deze zaken besproken worden met collega’s. Ik heb jaren met vele anderen mooie ondersteunende middelen ontwikkeld om collega’s handvatten te bieden het gesprek aan te gaan over de ethische kanten van het werk.

Nieuwe generatie
Vind ik dat dan nu opeens minder belangrijk? Nee, dat zeker niet, maar ik geloof wel dat er een nieuwe generatie nodig is om deze zaken onder de aandacht te brengen bij zorgverleners. Zij doen het weer op hun manier, met moderne middelen en via hun eigen netwerken. Gelukkig zijn er velen die aandacht in de zorg voor wat echt belangrijk is, waar het echt om gaat, onderschrijven en daar op een eigen manier voor . . . → Lees meer

op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Weblog

Aandacht voor welbevinden

Al heel mijn leven ben ik denkende over hoe mensen het beste tot hun recht kunnen komen. Hoe kan het waardevolle van ieder mens tot uitdrukking komen? De mensen die als saaie grijze muis betiteld worden, de populaire figuren die met iedereen goede maatjes willen zijn, de geslaagde zakenmensen waar alles om geld en status lijkt te draaien of de mensen met psychiatrische aandoeningen die we zo vreemd vinden: ze hebben allemaal een waardevolle kern. Hoe kunnen ze die zelf vinden en zo benutten om hun leven vorm te geven en om een aandeel in de maatschappij te leveren waar zij zich goed bij voelen. Ik heb dit gezocht in ethische aspecten bespreekbaar maken; altijd was ik op zoek naar wat voor iedere betrokkene in die situatie van belang en waardevol was. Ik heb het ook geprobeerd in mijn opstelling als toezichthouder in de zorg; hoe krijgen zorgvragers wat zij nodig hebben en hoe kunnen zorgverleners ondersteund worden om dat zo goed mogelijk te bieden. Momenteel is het woord welbevinden de tricker die mij daar mogelijk mee van dienst kan zijn. Iedereen wil zich goed voelen in zijn/haar eigen . . . → Lees meer

Weblog

Intens(ief) eerste halfjaar van 2011

Wat een mooie activiteiten zijn er dit eerste halfjaar op mijn pad gekomen en heb ik mogen (helpen) uitvoeren. Zoals de vraag om een ethieksymposium voor de kinderopvang  te organiseren. Door een mooie mix van sprekers, zowel vanuit het werknemers- als vanuit het werkgeversperspectief, leverde dit het aantrekkelijke symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ op. Het ging over de ethische dilemma’s die medewerkers in de kinderopvang dagelijks tegen komen; voor verslag zie http://www.mijnvakbond.nl/Ethische-puzzels-in-kinderopvang?referrer=269 Deelnemers moedigden elkaar aan om dit thema goed onder de aandacht te krijgen en te houden in de sector om zo te komen tot echt goede pedagogische zorg. Alle deelnemers kregen het waardevolle boekje ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ mee om in hun omgeving de aandacht hiervoor te stimuleren.

Tot tweemaal toe heb ik een avond mogen verzorgen voor de medewerkers en vrijwilligers van het Adamas-inloophuis in Nieuw Vennep. Na besproken te hebben wat ethiek is en wat er verstaan wordt onder ethische dilemma’s werden volop voorbeelden van ethische vraagstukken met elkaar gedeeld. Enkele vraagstukken in het bijzonder zijn doorgenomen om te bezien hoe je om kunt gaan met dergelijke situaties. De inzet, betrokkenheid en wil om het goede te doen voor de gasten is zeer indrukwekkend.

Het vraagt intensieve . . . → Lees meer

Activiteiten

Symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’

Woensdag 15 juni organiseerde Met Waarden Helen voor CNV Publieke Zaak een symposium in Utrecht voor alle betrokkenen bij de kinderopvang en voor iedereen die geïnteresseerd is in ethische vraagstukken van de zorg rondom kinderen. In dit symposium stonden de ethische vraagstukken van de dagelijkse zorg, zoals die hieronder genoemd worden, centraal. Lees hier het verslag… Lees meer …

Projecten

Zorgethiek.nl

Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ ontwikkelde Met Waarden Helen de website www.zorgethiek.nl Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen op deze website hun eigen ethische dilemma’s aanbieden en tevens reageren op de vragen van collega’s. Nog steeds maken veel verzorgenden en verpleegkundigen gebruik van . . . → Lees meer

Activiteiten

Zorgethiek In de Praktijk netwerkbijeenkomst

Op maandag 27 juni 2011 vond de bijeenkomst plaats van het netwerk Zorgethiek In de Praktijk met ruime aandacht voor ontwikkelingen op het terrein van zorg, ethiek en educatie. Daarnaast waren er twee belangrijke agendapunten, namelijk verslag hoe ethiek in een instelling voor gehandicaptenzorg vorm heeft gekregen in 2010 en het promotieonderzoek van Beate Giebner over ‘Geraakt worden’ . . . → Lees meer

Weblog

Een reflectie op de vele klachten in de zorg

Veel mensen klagen over slechte ervaringen in de zorg. Ieder mens kent er wel voorbeelden van; vanuit eigen ervaring of via mensen die dichtbij staan. We praten er graag over om te laten zien hoe slecht het gesteld is met onze gezondheidszorg. Wat echter niet helpt is de klacht stapelen op de berg klachten die er al is. Dan houden we het praten over in stand en daar gaat volgens mij alleen maar een negatief effect vanuit. Het enige dat echt helpt is dat jezelf op dat moment vanuit een gelijkwaardige houding bespreekbaar maakt wat jij nodig hebt om het goede zorg te laten zijn. Dus vragen waarom je niet de zorg krijgt die jouw effectief en wenselijk lijkt. En praten over wat het voor jou betekent om geholpen te worden op een manier die niet bij jou past.
Soms overkomt je zaken waarbij je achteraf pas realiseert wat er gebeurd is en dat je dat niet zo wilt. Dan kun je later alsnog je eigen ervaring bespreken met de persoon die jou die ervaring heeft bezorgd. Wil die persoon dat jij zijn/haar zorg zo ervaart? Wat maakt dat deze persoon niet gaat voor goede zorg voor de persoon die hij/zij behandeld? . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Zorg met aandacht

Inhoudelijke aftrap voor het debat aan de tafel ‘Zorg met aandacht’, tijdens het debatdiner ‘Het eeuwig tekort’ georganiseerd door Echte Welvaart.

Echte Welvaart verzorgde een debatdiner in de Rode Hoed te Amsterdam waar aan 13 tafels gesproken werd over ‘Het eeuwig tekort’. Elke tafel had een andere doelgroep, de tafel over de gezondheidszorg kreeg de titel ‘Zorg met aandacht’.

De inleiding van Met Waarden Helen als aftrap voor het debat volgt hier kort samengevat.

‘Als je kijkt vanuit een tekort dan ben je steeds bezig met wat je niet hebt, het versmalt je blik en je voelt je er niet goed bij. Wat gebeurt er als je kijkt vanuit wat er wel is? Dan verbreedt je blik, zodat je mogelijkheden en kansen ziet. Het inspireert en motiveert tot creatief omgaan met de mogelijkheden die er zijn.’

Tijdens het voorgerecht is gesproken over de herkenning van het tekort, wat je dan ziet en waar dat toe leidt. Tijdens het hoofdgerecht kwam aan de orde dat we meer waarden delen dan we soms denken, dus dat er meer is wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Terug naar de essentie van de zorg, dat is de relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener. . . . → Lees meer

Bijeenkomsten

Forumdiscussie Praktische ethiek

Met Waarden Helen leidde de forumdiscussie in het Spaarne ziekenhuis waar dilemma’s uit eigen praktijk besproken werden. Het ging om verschillende soorten dilemma’s.

•  Een familie kon het lijden van moeder niet meer aanzien en eiste steeds meer morfine.

•  De kinderen wilden niet dat de arts de diagnose ‘ongeneeslijk’ aan vader vertelde, dat zou hij niet aan kunnen.

•  Een mevrouw is bevallen van een dood kindje en ligt op de kraamafdeling tussen gelukkig a.s. en jonge moeders.

De casus werd ingeleid door iemand uit het forum, daarna kwamen afwisselend forumleden en deelnemers in de zaal aan het woord. De ongeveer 50 aanwezigen vanuit verschillende beroepsgroepen deden zeer actief mee aan de discussie en bespraken de vele kanten die aan het praktijkvoorbeeld zaten. Alle deelnemers vonden het heel goed dat aan deze zaken aandacht wordt besteed in het ziekenhuis.

Aan het eind schreef iedereen op een kaartje wat zij/hij meenam van deze bijeenkomst. Verschillenden gaven aan te hopen dat dit een opstapje vormde voor invoering van moreel . . . → Lees meer