Persoonlijk

Wie is Marianne Waling-Huijsen
Mijn 15 jaar praktijkervaring als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis en in de thuiszorg heeft mij zeer gevormd. Als ik mijn beroep moet invullen zal ik altijd verpleegkundige opgeven. Daarna heb ik Personeel & Organisatie en ethiek gestudeerd. Ik ben directeur van het bureau Met Waarden Helen en wil waarden toevoegen aan de zorg om de zorg heel (compleet) te maken.

Directeur Met Waarden Helen
Tijdens mijn ethiekstudie zag ik dat er wel aandacht was voor de ‘grote medisch-ethische vraagstukken’, maar niet voor de vele ethische vragen waar verzorgenden en verpleegkundigen dagelijks mee geconfronteerd worden. Door Met Waarden Helen op te richten ben ik aandacht gaan vragen voor de ethische aspecten van het verzorgend en verpleegkundig handelen. Verzorgenden en verpleegkundigen komen voor dezelfde vraagstukken te staan als overige zorgverleners, vandaar dat ik graag praat met alle betrokkenen bij het primaire proces.

Door met zorgverleners stil te staan bij hun ethische vragen reflecteren zij op wat nu echt goede zorg is. Waarbij de zorgverleners tevens gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor die goede zorg. Door het gebruik van creatieve werkvormen ontstaan simpele handvaten die goed bruikbaar zijn om zelf aan de slag te gaan met ethiek van de dagelijkse zorg.

Aan de andere kant wil ik met het management en de top van de organisatie nadenken over hoe de organisatie opgebouwd moet zijn om ondersteunend en stimulerend te zijn voor het leveren van de goede zorg.

Toezichthouder
Al ruim twintig jaar participeer ik in Raden van Toezicht, hoofdzakelijk in gezondheidszorginstellingen. Uitgangspunt voor mij is toezichthouden vanuit het volledige perspectief, dus toetsen op zowel inhoud, organisatie als financiën. Mijn interesse in filosofie en spiritualiteit geven mij de mogelijkheid om zaken vanuit verschillend perspectief te benaderen. Dit alles maakt dat ik vanuit een brede visie kijk naar wat er nodig is om de gezondheidszorg goed te laten functioneren, zowel aan de basis (zorgverleners) als aan de top (toezichthouders) met alles daartussen in en om heen.

Tot nu toe komen 4 lijnen in mijn leven steeds samen, dat zijn: gezondheidszorg, ethiek, toezichthouden en spiritualiteit. Op het snijpunt van deze lijnen zoek ik graag mijn bezigheden.

Curriculum vitae in PDF-formaat