Ondersteuning

1) Ondersteuning bij ethische dilemma’s voor de dagelijkse zorg

Met Waarden Helen begeleidt bijeenkomsten en projecten over ethiek van de dagelijkse zorg. De basis bestaat uit aandacht voor wat ethiek is, voor ethische gevoelig zijn, voor welke ethische dilemma’s men zelf kent uit de eigen praktijk en hoe men kan omgaan met ethische dilemma’s.

Hoe ga je om met dergelijke situaties: een vrouw in een verzorgingshuis zorgt voor overlast door vermatig alcoholgebruik, een schizofrene meneer neemt zijn medicijnen niet in en terroriseert de familie, een tiener is zwanger en wil van jou advies of ze abortus moet laten plegen. Veel meer voorbeelden staan op de website www.zorgethiek.nl die Met Waarden Helen ontwikkelde voor CNV Publieke Zaak.

Via gevarieerde werkvormen komt aandacht voor ethiek van de dagelijkse zorg aan de orde op een manier die past bij de instelling of het te verwachten publiek. De bijeenkomst kan ook gebaseerd zijn op aandacht voor ethiek van het dagelijkse leven of voor de ethische dilemma’s van andere situaties, zoals het vrouwelijk ondernemen .

Aan het eind gaat men naar huis met eenvoudig, maar goed toe te passen handvatten: zoals de Waardenspiegel, vragen over Ethisch Gevoelig Zijn, uitgangspunten bij Dialoog, en ethische reflectiemodellen voor de zorg en het dagelijks leven.

2) Ethisch verantwoord toezichthouden

Toezichthouders worden geacht verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Verantwoording afleggen kan pas als helder is vanuit welke visie het toezichthouden wordt ingevuld. Daartoe is het goed om in de vergadering van de Raad van Toezicht te praten over de visie van het toezichthouden en over de juiste en gewenste manier van verantwoording afleggen. Dit kan onder andere door te praten over verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel in het toezichthouden. Onder begeleiding van Met Waarden Helen bereikt de bespreking beslist een meerwaarde.

3) Voorbeelden

Een bijeenkomst voor alle belangstellenden uit de organisatie over wat zijn ethische dilemma’s, hoe herken je ze en hoe kan je ermee omgaan. Een bespreking in een team van een specifiek dielmma. In een ethische commissie aandacht voor ethiek van de zorg bespreken. Met aandachtsfunctionarissen ethiek praten over hoe ethiek in de organisatie bespreekbaar gemaakt kan worden.