Filosofisch Café Haarlem

Soms is het goed om te filosoferen over hoe je in het leven staat. Een groep betrokken mensen uit de regio Haarlem vond het niet alleen belangrijk om daarover na te denken, maar ook om daar in een breder verband over te praten. Daarom wordt jaarlijks een aantal keer een ‘Filosofisch Café’ georganiseerd. Op 29 maart 2016 verscheen een artikel in het Haarlems Dagblad in het kader van het 10-jarig bestaan van het Filosofisch Café Haarlem. Een korte toelichting op het programma van de maand van de filosofie met als thema “Over de grens” gaf Marianne Waling op 3 april in een interview op Haarlem 105:

(klik hier voor het interview)

Aan de hand van een actueel of anderszins prangend filosofisch onderwerp wordt de avond ingeleid door een specialist op het betreffende gebied, waarna het publiek, de spreker, zichzelf en elkaar vragen kunnen stellen.

Op 22 januari 2014 was René Gude spreker bij het Filosofisch Café Haarlem. Het Haarlems Dagblad deed daar verslag van op 24 januari. Ook zijn delen van zijn lezing vastgelegd op film en te bekijken op Youtube.

Het Filosofisch café Haarlem vindt plaats op woensdagavonden in de remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem en start om 19.45 uur. (Entree: €5,- /studenten €3,-/passe-partout € 20,-). Aanmelden is niet nodig: er is plaats genoeg.

Meer informatie op Filosofisch café Haarlem of bij Marianne Waling-Huijsen, tel (0252) 530746, mobiel (06) 16370875, of per mail fil.cafehaarlem@gmail.com. Op dat e-mailadres kunt u zich ook inschrijven voor de mailaankondiging van elk volgend Filosofisch café Haarlem.

Programma 2017-2018 Filosofisch café Haarlem:

Het Filosofisch Café Haarlem biedt u ook dit seizoen de gelegenheid om u te bezinnen op onderwerpen die spelen in de samenleving. Na een inleiding op het thema door een deskundige kunt u hierover met elkaar, en met de inleider, van gedachten wisselen. Het worden weer interessante én uitdagende avonden!

4 oktober 2017 – Sjoerd van der Niet – Als dan dus daarom, een introductie in taalfilosofie

Taal spreekt vanzelf, totdat je stilstaat bij de woorden en hun betekenissen. Dan begint het al snel te duizelen. Hoe weet je of de ander begrijpt wat jij bedoelt?

Wat zegt de taal over wie we zijn? Weet je eigenlijk zelf wel wat je zegt? Wat is jouw verantwoordelijkheid voor de taal die je gebruikt? Welke valkuilen zijn er in het redeneren?

Sjoerd van der Niet (1985) studeerde filosofie en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit zijn bureau Verhelder is hij werkzaam als adviseur voor strategie en argumentatie. Taalfilosofie ziet hij als de speeltuin voor het denken.
www.verhelder.nl

Lees hier de impressie van de avond.

15 november 2017 – Arnold Ziegelaar– Oorspronkelijk bewustzijn

Als we bewustzijn proberen te definiëren blijkt het een rijkdom aan aspecten te bevatten die we nader kunnen onderzoeken. Bewustzijn is openheid voor mijzelf en de wereld, verbonden met ruimte, tijd en de dingen. En tegelijk een mysterie: op grond van allerlei argumenten lijkt het niet volledig uit hersenprocessen te verklaren. Het is daarom belangrijk over bewustzijn na te denken zonder het onmiddellijk over de hersenen te hebben.

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij doceert filosofie in het hoger onderwijs, onder andere bij de HOVO en bij de Academie voor geesteswetenschappen. Hij is auteur van onder meer Aardse mystiek, een inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016). Beide boeken ontvingen lovende recensies. www.arnoldziegelaar.nl

Lees hier de impressie van de avond.

17 januari 2018 – Kees Schuyt – SPINOZA, en de vreugde van het inzicht

Spinoza lezen blijft lastig maar dat geldt niet voor dit persoonlijk verslag. In dit boek beschrijft Kees Schuyt zijn vijfentwintig jaar durende zoektocht om de vaak moeilijke thema’s van Spinoza onder de knie te krijgen. Met zijn chronologische behandeling van alle geschriften brengt Schuyt een prachtig beeld naar voren van Spinoza als een consequent filosoof van de vrijheid.

Kees Schuyt (1943) is emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis en werkte mee aan talloze cursussen over Spinoza’s filosofie. Kees Schuyt heeft veel gepubliceerd en is auteur van onder meer: Het spoor terug, De zittende klasse en Tussen fout en fraude.
www.keesschuyt.nl

14 februari 2018 – Tim De Meij – Het voordeel van de twijfel

Tim De Meij heeft dit ontregelende boek geschreven voor het onderwijs aan VWO scholieren. Hij wil hiermee fundamentele twijfel zaaien – niet zozeer om nieuwe zekerheden, maar veeleer om betere en verfrissende filosofische vragen te oogsten. Op de avond zelf gaat hij met de aanwezigen, waaronder VWO scholieren, na, hoe je zelfkritisch kan zijn, hoe je kan twijfelen aan je eigen overtuigingen.

Tim De Mey (1973) is docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastprofessor geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij studeerde wijsbegeerte in Gent, en logica, wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis in Helsinki. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit, zowel in het dagelijks leven als in wetenschap, kunst en filosofie. www.timdemey.nl

21 maart 2018 – Marlou van Paridon – Doet u zinvol werk?

Moet je strijden voor een betere wereld om zin te geven aan je werk? Of kunnen de accountant, de fietsenmaker en de fabrieksdirecteur ook een zinvol bestaan leiden? ‘Dat laatste’, zegt Marlou van Paridon, ‘alleen pluriformiteit leidt uiteindelijk tot een zinvolle samenleving.’ In haar boek De zin aan het werk (2012) bouwde zij voort op het gedachtegoed van Plato, Aristoteles en Hannah Arendt over zinvol leven en werken. Op deze avond reflecteert zij met de aanwezigen over de zin en betekenis van wat je doet aan de hand van het agoramodel van René Gude en de inzichten van Plato en Nietzsche over de gelukte samenleving.

Marlou van Paridon, MA studeerde Filosofie in bedrijf aan de VU en is als docent verbonden aan de ISVW waar zij onder meer de opleiding Zin geven aan werk geeft. Daarnaast heeft zij in Amsterdam een praktijk voor socratische training en begeleiding.
www.hetsocratischgesprek.nl

Archief Filosofisch Café:

jaarprogramma 2016-2017
jaarprogramma 2015-2016
jaarprogramma 2014-2015
jaarprogramma 2013-2014
jaarprogramma 2012-2013
jaarprogramma 2011-2012
jaarprogramma 2010-2011
jaarprogramma 2009-2010
jaarprogramma 2008-2009
jaarprogramma 2007-2008
jaarprogramma 2006-2007