Weblog

Kijken naar de essentie

het motto van Marianne Waling-Huijsen

“Mijn motto is ontstaan toen ik als verpleegkundige ethiek ging studeren. Ik zag de vele ethische vragen waar verzorgenden en verpleegkundigen dagelijks voor staan. Het gaat niet om wat ík denk dat een patiënt of cliënt nodig heeft, maar wat die persoon nodig heeft. En daar kom je achter als je verder kijkt dan je eigen perspectief.

Kijkend vanuit de visie van alle betrokkenen krijg je een veel ruimer beeld en vind je oplossingen voor de lange termijn. Ook in opvoedkundige kwesties volgde ik te veel mijn eigen zienswijze. Een vriendin van me zei toen:”Het gaat niet om wat jij denkt dat moet gebeuren, maar wat jouw kind nodig heeft.” Dan verandert je blik en dan kom je tot andere oplossingen.

Als toezichthouder heb ik meegemaakt dat organisaties vanuit het budget dachten in plaats van vanuit wat er nodig was. In het eerste geval is er een systeem waar patiënten zich naar moeten voegen, in het tweede geval ga je uit van de patiënt en de zorgverlener. Dat is de essentie.

Ik heb ik raden van toezicht gezeten met zeven grijze heren . . . → Lees meer

Weblog

ZIJN

Op deze leeftijd, zo rond de 60, ben ik erg bezig met gewoon willen ZIJN wie ik ben; met al mijn (on)mogelijkheden, (on)hebbelijkheden, mijn kwaliteiten, mijn ervaring en mijn visie. Opeens heb ik minder behoefte aan overdragen en uitdragen van zaken die ik toch zo belangrijk vind.

Tot voor kort had ik een grote drive om zoveel mogelijk collega verpleegkundigen en verzorgenden te laten weten hoe goed het is om aandacht te besteden aan de ethische aspecten van het werk. En vooral om te laten zien hoe je daar zelf aan kan bijdragen dat deze zaken besproken worden met collega’s. Ik heb jaren met vele anderen mooie ondersteunende middelen ontwikkeld om collega’s handvatten te bieden het gesprek aan te gaan over de ethische kanten van het werk.

Nieuwe generatie
Vind ik dat dan nu opeens minder belangrijk? Nee, dat zeker niet, maar ik geloof wel dat er een nieuwe generatie nodig is om deze zaken onder de aandacht te brengen bij zorgverleners. Zij doen het weer op hun manier, met moderne middelen en via hun eigen netwerken. Gelukkig zijn er velen die aandacht in de zorg voor wat echt belangrijk is, waar het echt om gaat, onderschrijven en daar op een eigen manier voor . . . → Lees meer

op homepage

Ècht ruimte voor de professional

Lees de column die ik hierover schreef voor MijnVakbond.nl: . . . → Lees meer

Weblog

Kwetsbaarheid

De wandeling vanmorgen vroeg met de hond, heen over strand en terug door de duinen, was weer heerlijk. Ik merk dat ik als vrouw alleen toch op mijn qui-vive ben en liep daar over te mijmeren. Waarom is dat zo en hoe is dat gekomen? Dan kom ik een jonge vrouw tegen die heerlijk op haar gemak en ogenschijnlijk vol vertrouwen, heel vrij rondloopt in deze verlaten, maar o zo mooie wereld. Ik bedenk mij wat er gebeurt als dit vertrouwen beschadigd wordt door een opdringerige man. Ze zal boos zijn en rechtvaardigheid willen. Mogelijk wordt het een juridisch proces, waarbij zij een schadevergoeding krijgt. Maar helpt dat haar om deze gebeurtenis een plek te geven in haar leven? Durft zij ooit nog zo vrij en vrolijk alleen de duinen in te wandelen? Helpt zo’n schadevergoeding die man om in het reine te komen met zijn daad?

Opeens vraag ik mij af: Helpt ons rechtssysteem ons eigenlijk wel met het verwerken van onze ervaringen betreffende . . . → Lees meer

Weblog

Strandwandeling

Als de hond Bente hier logeert loop ik het liefst ’s morgens tussen 7 en 8 uur een rondje strand-duinen. Prachtige natuur, heerlijk rustig en een moment om van alles te overdenken. Iedere keer valt het mij weer op hoe ik deze momenten waardeer en verbaas ik mijzelf dat ik dit niet doe als Bente er niet is. Ik neem mij weer voor nu voortaan wel vaker te gaan wandelen ook als er geen hond uit te . . . → Lees meer

Weblog

Uitweg uit overconsumptie zorg

In de afgelopen jaren zijn wij steeds meer zaken buiten ons gaan leggen. Als we zorg nodig hebben, of iets mankeren, dan moet de arts, verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, maatschappelijk werker dat maar voor ons oplossen. De bomen leken tot in de hemel te groeien, dus dat kon ook allemaal. Maar deze tijd leert ons dat deze utopie niet kan blijven bestaan. Het is ook niet wenselijk om zo met onze gezondheid, ons lichaam om te gaan.

We zijn te weinig geneigd om eens te kijken naar hoe die klachten ontstaan zijn en of we daar zelf een uitweg uit weten te vinden. Tim Parks schrijft over zijn leerproces tot zelfgenezing in het boek: ‘Leer ons stil te zitten’. Dit boek werd besproken in Boeken van de VPRO en is nog te zien op: uitzendinggemist.nl. Ik was erg onder de indruk van zijn verhaal, waarin hij zijn ervaringen vertelt van zijn genezing door aandacht te richten op zijn ongezonde levenswijze. Naar mijn idee is deze benadering in veel meer situaties te gebruiken, zodat we minder geneigd zullen zijn om het heil van een ander te verwachten.

Een andere weg om tot vermindering van zorgconsumptie te komen is de volgende: hoe gaan we om . . . → Lees meer

Weblog

Spiritualiteit in de dagelijkse zorg

Er is een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Van allerlei kanten komen er vragen over spiritualiteit op mij af.Eerst was er een jonge juriste die worstelde met de ethische kant van haar werk en die meer de kant van gezondheidsrecht op wilde. Zij was op mijn website gekomen en vond die zo aansprekend dat zij contact op nam. In het gesprek klikte het bijzonder goed. Het zijn dezelfde zaken die ons aan het hart gaan. En zij vraagt mij met name hoe ik spiritualiteit in mijn werk en leven vormgeef.

Er komt een vraag of ik een aandeel wil leveren aan een symposium over spiritualiteit in de palliatieve zorg. Met name of ik kan ingaan op hoe de spirituele component van de zorg in de organisatie een plek kan krijgen, zodat het ook geborgd wordt.

En ik word bevraagd op hoe ik de spirituele kant van het leven betrek bij mijn toezichthoudende functies in de zorg.

Wat is spiritualiteit?
Dit alles zet mij aan het denken: wat is spiritualiteit? Voor mij gaat het over de essentie van het leven. Over leven en werken vanuit het hart; voelt het goed wat ik aan het doen ben. Over bezieling en het aanwezig zijn in het handelen. . . . → Lees meer

Weblog

Aandacht voor welbevinden

Al heel mijn leven ben ik denkende over hoe mensen het beste tot hun recht kunnen komen. Hoe kan het waardevolle van ieder mens tot uitdrukking komen? De mensen die als saaie grijze muis betiteld worden, de populaire figuren die met iedereen goede maatjes willen zijn, de geslaagde zakenmensen waar alles om geld en status lijkt te draaien of de mensen met psychiatrische aandoeningen die we zo vreemd vinden: ze hebben allemaal een waardevolle kern. Hoe kunnen ze die zelf vinden en zo benutten om hun leven vorm te geven en om een aandeel in de maatschappij te leveren waar zij zich goed bij voelen. Ik heb dit gezocht in ethische aspecten bespreekbaar maken; altijd was ik op zoek naar wat voor iedere betrokkene in die situatie van belang en waardevol was. Ik heb het ook geprobeerd in mijn opstelling als toezichthouder in de zorg; hoe krijgen zorgvragers wat zij nodig hebben en hoe kunnen zorgverleners ondersteund worden om dat zo goed mogelijk te bieden. Momenteel is het woord welbevinden de tricker die mij daar mogelijk mee van dienst kan zijn. Iedereen wil zich goed voelen in zijn/haar eigen . . . → Lees meer

Weblog

Intens(ief) eerste halfjaar van 2011

Wat een mooie activiteiten zijn er dit eerste halfjaar op mijn pad gekomen en heb ik mogen (helpen) uitvoeren. Zoals de vraag om een ethieksymposium voor de kinderopvang  te organiseren. Door een mooie mix van sprekers, zowel vanuit het werknemers- als vanuit het werkgeversperspectief, leverde dit het aantrekkelijke symposium ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ op. Het ging over de ethische dilemma’s die medewerkers in de kinderopvang dagelijks tegen komen; voor verslag zie http://www.mijnvakbond.nl/Ethische-puzzels-in-kinderopvang?referrer=269 Deelnemers moedigden elkaar aan om dit thema goed onder de aandacht te krijgen en te houden in de sector om zo te komen tot echt goede pedagogische zorg. Alle deelnemers kregen het waardevolle boekje ‘Ethische puzzels in de Kinderopvang’ mee om in hun omgeving de aandacht hiervoor te stimuleren.

Tot tweemaal toe heb ik een avond mogen verzorgen voor de medewerkers en vrijwilligers van het Adamas-inloophuis in Nieuw Vennep. Na besproken te hebben wat ethiek is en wat er verstaan wordt onder ethische dilemma’s werden volop voorbeelden van ethische vraagstukken met elkaar gedeeld. Enkele vraagstukken in het bijzonder zijn doorgenomen om te bezien hoe je om kunt gaan met dergelijke situaties. De inzet, betrokkenheid en wil om het goede te doen voor de gasten is zeer indrukwekkend.

Het vraagt intensieve . . . → Lees meer

Weblog

Omgaan met de nuances van het leven

Aan het eind van de vakantie heb ik een droom. Ik ontmoet de koningin en vertel vol trots wat mijn kinderen allemaal doen en bereikt hebben in hun leven en hoe goed het hen vergaat. Zij vraagt en wat doe jij? Ik leg de koningin uit wat voor werk ik doe vanuit mijn bureau Met Waarden Helen. Ze luistert heel geïnteresseerd en zegt: ‘Dus jij lost ethische problemen op!?’
Ik schrik terug en denk: dat is nu juist wat ik niet kan en opeens vind ik de woorden. Zijn het ethische problemen of is het leren omgaan met de nuances van het leven? Elke keer is het weer een zoektocht hoe je met vragen, dilemma’s of situaties om moet gaan. Door daarover het gesprek aan te gaan of goed over na te denken kun je proberen je zo goed mogelijk te verhouden tot die omstandigheden. Daarbij wil ik behulpzaam zijn.
Na het ontwaken schrijf ik de kern van de droom op, omdat ik weet dat dit mijn inspiratie, mijn voeding zal zijn voor de komende periode.
Een betere afsluiting van mijn vakantie kan ik mij niet . . . → Lees meer

Weblog

Opbrengst life en digitale contacten

Een regenachtige dag geeft ruimte om te overdenken en zo ontstaat er weer een blog.
Life en digitale contacten brengen mij een keur aan mogelijkheden voor een goed programma voor het nieuwe seizoen van het Filosofisch café Haarlem. 5 oktober bijt Heidi Muijer de spits af met de filosofie van de levenskunst, november gevolgd met spiritualiteit door (mogelijk) niemand minder dan Ilco van der Linde, januari over de grensvervaging tussen mens en machine (hiervoor ligt een verzoek bij Maartje Schermer), maart over duurzaamheid (er zijn al twee sprekers genoemd) en tot slot de maand van de filosofie in april zullen we samen met de filosofische boekhandel Spijkerman het programma invullen. Zo krijg je toch zin in het nieuwe seizoen!

Maar het levert mij ook ideeën, sprekers, workshopleiders en presentatoren voor de zorgethische markt op voor het seminar (werktitel) REFLECTIE DOEN, wat georganiseerd wordt door CNV Publieke Zaak, de Universiteit van Tilburg en het Karel Willem 1 college in Den Bosch. Het geheel wordt ondersteund door Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders.
In het centrale gedeelte zullen er presentatie zijn van good practices, waar aan REFLECTIE DOEN ook goede zorg oplevert, in de workshops kan men zelf ervaren wat aan REFLECTIE DOEN oplevert en op de . . . → Lees meer