Bijeenkomsten

CEG signalement: Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft het signalement van het CEG ‘Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden’ aan de staatssecretaris aangeboden. 

Het signalement Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden van het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is gebaseerd op een inventariserend onderzoek dat Met Waarden Helen uitvoerde. Door te spreken met ruim 100 verzorgenden en verpleegkundigen is er een overzicht ontstaan van de dilemma’s waar verzorgenden en verpleegkundigen mee geconfronteerd worden door recente (beleids)ontwikkelingen in de zorg. Dit signalement ‘Dilemma’s van verzorging en verpleging’ is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft geleid tot kamervragen. Lees meer …

Projecten

Zorgethiek.nl

Tijdens het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’ ontwikkelde Met Waarden Helen de website www.zorgethiek.nl Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen op deze website hun eigen ethische dilemma’s aanbieden en tevens reageren op de vragen van collega’s. Nog steeds maken veel verzorgenden en verpleegkundigen gebruik van . . . → Lees meer

Projecten

Project Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging

Het project ‘Ethiek van de dagelijkse verzorging en verpleging’  heeft Met Waarden Helen uitgevoerd voor CNV Publieke Zaak. Tijdens het project is onderzocht welke ethische dilemma’s verzorgenden en verpleegkundigen regelmatig tegenkomen in hun werk. Tevens is gekeken of verzorgenden en verpleegkundigen voldoende handvatten hebben om met deze situaties om te gaan. Door besprekingen te houden met een verzorgende of verpleegkundige over een eigen ethische dilemma bleek de meerwaarde van aandacht voor ethiek van de dagelijkse zorg. Het project is al een aantal jaren geleden uitgevoerd, maar de uitkomsten zijn nog steeds relevant. U kunt hier meer over lezen in het . . . → Lees meer

Projecten

De ‘Dicht bij mijn bed show’

De ‘Dicht bij mijn bed show’ is een prikkelende voorstelling voor alle medewerkers en vrijwilligers in verzorgings- en verpleeghuizen. Het gaat over de ethische dilemma’s waar medewerkers dagelijks mee te maken hebben. Praktijksituaties worden uitgebeeld door acteurs, zoals:

Wat doe ik als meneer zijn medicijnen weigert?
Andere bewoners ergeren zich aan twee demente mensen die zo verliefd zijn en dat ook steeds laten zien. Hoe ga ik hiermee om?
Mag ik bij die mevrouw gaan zitten die huilt of moet ik mee hollen met het werk dat nog wacht?
Bij onrust altijd kalmerende middelen geven of zijn er ook andere mogelijkheden?

Het wordt aangeboden in de instelling en biedt vele mogelijkheden om met alle medewerkers aandacht te besteden aan kwaliteit van zorg.Op een ontspannen manier de ethische gevoeligheid levend houden in een organisatie!

Er worden handvatten gegeven om in een werkbespreking aandacht te geven aan ethisch gevoeligheid, hoe is dat bij ons? Er wordt geoefend met een methode van gespreksvoering, zodat men kan praten over hoe gaan we om met die situatie die we nu tegenkomen? Na de voorstelling kan men heel concreet aan de slag in het eigen teamoverleg. Het geeft de mogelijkheid om op een simpele manier in de instelling met alle betrokkenen te praten . . . → Lees meer