Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – het fenomeen “tijd”

Op woensdag 14 september combineert schrijfster en filosofe Joke Hermsen in haar inleiding twee van haar essays: Windstilte van de ziel en Stil de tijd. Met deze laatste heeft zij de Jan Hanlo essayprijs 2011 gewonnen. Haar beschouwingen draaien om het fenomeen ‘tijd’. Enerzijds behandelt zij het heden, de kern vattend van ons aller worsteling met het drukke dagelijks bestaan. Anderzijds schetst zij een filosofisch beeld van het begrip ‘tijd’ aan de hand van filosofen en andere denkers door de eeuwen heen. Zij hanteert daarbij een gedegen, maar tegelijkertijd luchtige en toegankelijke stijl. Windstilte van de ziel is doortrokken van een opvallende rust en een stilte. Het lezen van het essay creëert als het ware een windstil hoekje in de ziel van de lezer en is daarmee bijzonder overtuigend in zijn pleidooi vóór de noodzaak van het ervaren van innerlijke tijd.

Aansluitend zal er in een leeskring gesproken worden over het boek ‘Stil de tijd’. U kunt zich opgeven bij de boekhandel Spijkerman en bij Antje van der Hoek.

Tijd: 5 woensdagavonden in het najaar: . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – De vrije wil

Op woensdag 26 oktober zal Maureen Sie schrijfster van het boek ‘Hoezo Vrije Wil’ de avond verzorgen. Volgens veel hedendaagse neurowetenschappers en psychologen is inmiddels onomstotelijk aangetoond dat ‘de vrije wil’ niet bestaat. Maar wat bedoelen zij precies met ‘de vrije wil’? Tijdens een korte introductie op het filosofische vraagstuk van ‘de vrije wil’ komen vragen aan de orde wat de wetenschappelijke bevindingen nu aantonen over ‘de vrije wil’, wat de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn en hoe de filosofen daarover denken. Tijdens de aansluitende dialoog zullen we bespreken wat deze overwegingen rondom de vrije wil betekenen in ons leven. Maar ook over hoe ervaren wij zelf ‘de vrije wil’ in ons leven?

Het thema De vrije wil is het eindexamenonderwerp van VWO leerlingen die filosofie in hun pakket hebben. Via de docenten filosofie van middelbare scholen streven we er naar om veel middelbare scholieren te betrekken bij deze avond.

Maureen Sie is filosoof aan de Erasmus universiteit Rotterdam(universitair hoofddocent en wetenschappelijk onderzoeker) en auteur/samensteller van het boek Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Filosofie versus Literatuur

Op woensdagavond 18 januari 2012 geeft filosoof en schrijver Ger Groot een inspirerende inleiding over filosofie versus literatuur onder de titel: ‘Net een boek…, de werkelijkheid van de schijn, en vice versa’.

In boeken en films wordt een wereld opgeroepen die niet echt is. Dat willen schrijvers en critici ons althans doen geloven: ‘Dit boek is geheel ontsprongen aan de fantasie van de auteur’.  Maar, is die wereld wel zo onecht? Soms lijkt het immers alsof we in een roman of film onze eigen situatie scherper onder ogen krijgen dan in de werkelijkheid het geval is. En, is die werkelijkheid van haar kant wel zo ‘echt’ als wij denken? Bereikt ze haar meest intense betekenis niet juist vaak op die ogenblikken waarop we verzuchten dat ze ‘net een boek’ lijkt?
Ger Groot gaat woensdag de 18e in op vragen zoals: Wat hebben literatuur en filosofie met elkaar van doen? Kunnen ze elkaar van dienst zijn? ‘Fictie is nooit alleen maar fictie, en werkelijkheid nooit alleen maar de realiteit.’ Romanschrijvers geven antwoorden op levensvragen. Filosofen ook. Het gaat om het verschil in benadering.

Filosoof en schrijver . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem – Filosofie en Politiek

ATTENTIE! LOCATIEWIJZIGING!

Eenmalig vindt het filosofisch café plaats in de Doopsgezinde Kerk, Frankestaat 24, Haarlem

Op woensdagavond 14 maart geeft Thierry Baudet een filosofische beschouwing op politieke ontwikkelingen.

In zijn lezing zal Thierry Baudet ingaan op de individualisering, die zowel door het (neo-)liberalisme en de sociaaldemocratie is omarmd, en betogen dat daarin nu een kentering plaatsheeft. In plaats van met het individu en zijn ‘onvervreemdbare rechten’ bezig te zijn, vragen we ons vandaag de dag af wat we nog met elkaar delen. Wat hebben we nog gemeenschappelijk?

Thierry H.P. Baudet (1983) is jurist en historicus en verbonden aan de Universiteit Leiden. In maart 2010 publiceerde hij de essaybundel ‘Conservatieve Vooruitgang’, waarin belangrijke conservatieve denkers van de 20e eeuw worden geportretteerd. In november 2011 verscheen het vervolg Revolutionair verval’. Thierry Baudet is columnist van NRC Handelsblad. Hij is een vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Europeanen, die op frisse wijze naar oude . . . → Lees meer

Filosofisch café

April 2012, maand van de filosofie over De Ziel

In de maand van de filosofie, met dit jaar als thema De Ziel, organiseren het Filosofisch Café Haarlem en de filosofische boekhandel Spijkerman & Son een viertal interessante activiteiten.

11 april – Sebastien ValkenbergHollow Man (film)
Filosofisch Café Haarlem – 19.00 uur (€ 5,- / € 3,- studenten)
Wat als je helemaal onzichtbaar zou zijn? Dat is het thema van de film Hollow Man van Paul Verhoeven. Hoofdpersoon is Sebastian Caine (gespeeld door Kevin Bacon), een wetenschapper die er in geslaagd is om dieren onzichtbaar te maken, maar lukt hem dit ook met mensen? Caine werpt zichzelf op als proefpersoon en overleeft het experiment ternauwernood. Dan dient zich de vraag aan: kan hij de nieuw verworven status aan? Filosoof en publicist Sebastien Valkenberg (1978) geeft een inleiding bij de film en begeleidt de discussie na afloop.
Deze film is een spannende uitwerking van het oudste filosofische gedachte-experiment uit de filosofie. 2500 jaar eerder hield Plato zich al bezig met de relatie tussen ons gedrag en (het gebrek aan) toezicht.

14 april – Coen Simon Wachten op geluk
Boekhandel Spijkerman & Son – 14.00 uur (€ 2,50)
De moderne mens wil te . . . → Lees meer

Filosofisch café

Archief Filosofisch Café:

jaarprogramma 2016-2017
jaarprogramma 2015-2016
jaarprogramma 2014-2015
jaarprogramma 2013-2014
jaarprogramma 2012-2013
jaarprogramma 2011-2012
jaarprogramma 2010-2011
jaarprogramma 2009-2010
jaarprogramma 2008-2009
jaarprogramma 2007-2008
. . . → Lees meer