Filosofisch café

Filosofisch café over “Levenskunst”

Dinsdag 5 oktober 2010 zal filosofe Dr. Heidi S.C.A. Muijen de filosofie van de levenskunst belichten aan de hand van het thema levensgeluk.
Het begin van onze Westerse filosofische traditie wordt gemarkeerd door de wijsheidsspreuk op de tempel van Apollo in Delphi ‘Mens ken u zelf!’ In de inleiding zal deze spreuk worden besproken in de context van de klassieke filosofie van de levenskunst. Vervolgens onderzoeken we of deze wijsheidstraditie ons een filosofische sleutel biedt om onze persoonlijke opvattingen over geluk te verhelderen en bewuster met dit thema in het dagelijkse leven om te kunnen gaan. Bovendien kunnen we de actualiteit erin spiegelen: Zijn hedendaagse beelden over geluk wel zo fundamenteel verschillend van die van vroeger? In hoeverre zijn stoïcijnse, hedonistische, cynische en sceptische opvattingen nog steeds van waarde? Kunnen ze ons helpen de weg in ons overvolle bestaan te vinden, ‘zappend’ tussen werk en privé, hart en hoofd, denken en doen?

 

Heidi Muijen heeft een filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling: Thymia. Zij heeft in haar praktijk een filosofisch spel ontwikkeld: Mens ken jezelf! Daarnaast is zij aan de master Begeleidingskunde in Rotterdam en aan de ‘Creatieve Therapie Opleiding van de Hogeschool . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café in Haarlem “Spiritualiteit en praktisch idealisme”

Dinsdag 9 november 2010 zal Ilco van der Linde ons inspireren rondom het thema Spiritualiteit en praktisch idealisme.

Een betere wereld gaat velen van ons aan het hart. Maar hoe brengen we die dichterbij? Ilco van der Linde laat met zijn projecten zien dat we in actie kunnen komen voor onze idealen. Op zijn zestiende begon hij met Bevrijdingspop en daarna werden vele andere initiatieven door hem (mede) opgestart, zo ook het jaarlijkse klassieke concert op 5 mei voor Carré op de Amstel. In 2002 startte hij met Dance4Life, inmiddels in al meer dan 20 landen actief om jongeren op een eigentijdse manier te betrekken bij het terugdringen van HIV & Aids. Sinds kort werkt Ilco van der Linde aan een nieuw internationaal vredesproject, dat MASTERPEACE gaat heten. Met deze projecten weet hij door “creating heart connections” (jonge) mensen met kunst, muziek of dans zó te raken dat ze nieuwsgierig worden naar moeilijke boodschappen of zelfs voor hun gloednieuwe idealen aan de slag willen gaan. Het hart kent redenen die de rede niet kent. Dáár moet je dus zijn, als je verandering wilt starten.

Zie voor meer informatie: www.ilcovanderlinde.nl of Ilco van der Lindens profiel op LinkedIn.

Locatie: Remonstrantse Kerk, . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café over ‘Maakbaarheid van de mens: zijn er morele grenzen?’

Op dinsdag 18 januari 2011 geeft Maartje Schermer vele voorbeelden van wat er op het gebied van ‘mensverbetering’ allemaal al mogelijk is, ‘Maakbaarheid van de mens: zijn er morele grenzen?. Terwijl de geneeskunde zich vroeger bezighield met het genezen van zieke mensen, is het tegenwoordig in toenemende mate mogelijk om gezonde mensen verder te verbeteren. Tegelijkertijd zijn de grenzen tussen ziekte en gezondheid en normaal en abnormaal aan het schuiven. Lees meer …

Filosofisch café

Filosofisch Café over “Duurzaamheid”

Op dinsdag 1 maart zal Erik van Praag het Filosofisch café Haarlem verzorgen over duurzaamheid. Onze wereld is ernstig in het ongerede geraakt, en duurzaamheid is geen optie maar noodzaak. Duurzaamheid is echter niet uitsluitend een kwestie van technische en organisatorische oplossingen, het is bovenal een kwestie van mentaliteit. En hoewel er een steeds krachtiger onderstroom gaande is in de ontwikkeling van de voor duurzaamheid benodigde mentaliteit, gaat die ontwikkeling niet snel, ver en diep genoeg. Lees meer …

Filosofisch café

Maand van de filosofie: Marc De Kesel – Goden breken

Op donderdag 7 april 2011 zal de Vlaamse filosoof Marc De Kesel de inleiding verzorgen naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Goden breken. Marc De Kesel laat ons zien wat geloof en twijfel betekenen in de westerse religies en dat geloven in één God de kenmerken in zich heeft om zich zelf te bestrijden.

Marc De Kesel vraagt zich af: wat is geloven? Geloven is iets aannemen dat niet wetenschappelijk te bewijzen valt. Geloven staat dus gelijk aan twijfel. In deze tijd hebben wij van het geloof een doctrine gemaakt. Religie is nu een doctrine waartoe je je bekent of niet. Maar juist bij geloven is twijfel heel belangrijk. Religie kan geen beslag leggen op God. God is God.

Marc De Kesel stelt in Goden breken(Amsterdam: Boom, 2010) de vraag hoe het komt dat de typisch westerse godsdiensten, (Jodendom, Christendom, Islam), veel invloed hebben gehad op de moderne cultuur en tegelijkertijd er fel door zijn bestreden. In dialoog met een rijke traditie van denkers – onder meer Nietzsche, Bergson, Heidegger, Freud, Bataille, Lacan, Assmann, Žižek – laat hij zien dat het monotheïsme (de religies die in één God geloven) zelf de elementen van de moderne godsdienstkritiek in zich . . . → Lees meer

Filosofisch café

Maand van de filosofie: Mirjam van Reijen – Spinoza

Op donderdag 14 april 2011 zal filosoof Mirjam van Reijen in haar lezing betogen dat Spinoza géén rationalist is, in de zin dat de rede de passies zou kunnen, laat staan moeten, onderdrukken of elimineren. Spinoza laat juist zien dat de mens een passioneel wezen is.

De lezing begint om 19.30 uur bij Boekhandel Spijkerman & Son, Gierstraat 71, 2011 GC Haarlem. Entree €2,50 Voor meer informatie zie: spijkermanboeken.weebly.com of mail . . . → Lees meer

Filosofisch café

Maand van de filosofie: Marieke Borren – The Truman Show

Op woensdag 20 april 2011 zal de film The Truman Show worden vertoond en in- en uitgeleid worden door Marieke Borren.

Truman – ‘true-man’, de ware mens – Burbank (gespeeld door Jim Carrey) is als baby geadopteerd door een entertainment bedrijf en in een kunstmatige wereld geplaatst waarin iedereen buiten hemzelf acteur is. Zijn leven wordt sindsdien 24 uur per dag geregisseerd en gefilmd. Zonder het te weten is hij de hoofdpersoon in een naar hem vernoemde reality tv show die over de hele wereld wordt uitgezonden.  

In deze lichtvoetige film worden serieuze hedendaagse existentiële en maatschappelijke kwesties rond de rol van de massamedia in ons leven aan de orde gesteld. Is de grens die we altijd hebben getrokken tussen feit en fictie, echtheid en kunstmatigheid, waarheid en leugen, illusie en bedrog, nog wel houdbaar als we voortdurend zichtbaar zijn – denk aan reality shows, maar ook aan bewakingscamera’s in de openbare ruimte? Welke ruimte blijft er dan nog over voor de authenticiteit en vrijheid van het individu?

Marieke Borren (filosoof) is als docent Politieke en sociale filosofie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig filosofisch onderzoeker.

De filosofische boekhandel Spijkerman uit de Gierstraat in Haarlem zal aanwezig zijn met . . . → Lees meer

Filosofisch café

Maand van de filosofie: Jan Bor – Oosterse filosofie

Op 23 april 2011 vertelt filosoof Jan Bor over zijn ideeën omtrent het echte leven en gaat in op vragen als: Hoe staat het met de waarde en betekenis van authenticiteit in de hedendaagse (Westerse) consumptiemaatschappij? Is authenticiteit iets wat we kunnen kopen als consumptiegoed (zoals de puur en eerlijk producten bij de supermarkt)? Wat is de plaats van het echte leven in het Oosterse denken, geplaatst in contrast of vergelijking met de Westerse denktraditie hieromtrent?

De lezing begint om 16.00 uur bij Boekhandel Spijkerman & Son, Gierstraat 71, 2011 GC Haarlem. Entree €2,50 Voor meer informatie zie: spijkermanboeken.weebly.com of mail . . . → Lees meer

Filosofisch café

Archief Filosofisch Café:

jaarprogramma 2016-2017
jaarprogramma 2015-2016
jaarprogramma 2014-2015
jaarprogramma 2013-2014
jaarprogramma 2012-2013
jaarprogramma 2011-2012
jaarprogramma 2010-2011
jaarprogramma 2009-2010
jaarprogramma 2008-2009
jaarprogramma 2007-2008
. . . → Lees meer