Filosofisch café

Filosofisch Café “Opnieuw beginnen, metamorfose in het bestaan”

28 oktober 2009 zal mevrouw Prof.dr. Marli Huijer spreken over ‘Opnieuw beginnen, metamorfose in het bestaan’. Onder deze titel schreef zij samen met literatuurcriticus Reinjan Mulder een essay over levenswendingen. Opnieuw beginnen: wie wil dat niet op een moment dat alles tegenzit? Waar komt het verlangen om alles nog eens over te doen vandaan? Komt elk nieuw begin niet neer op een herhaling? En hoe ga je in een nieuwe toekomst om met het verleden? Moet dat verleden grondig worden gewist, of moet het opnieuw worden geformuleerd? Maar hoe dan om te gaan met het geheugen?

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector filosofie aan de Haagse . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café “Is euthanasie een recht?”

27 januari 2010 belicht prof. dr. Paul J.M. van Tongeren het thema ‘Is euthanasie een recht?’ Om die vraag te beantwoorden, moeten we weten wat we met ‘euthanasie’ bedoelen, en wat het woord ‘recht’ betekent. Bij de uitwerking van het eerste kan de jurist naar de wet verwijzen, maar zal de filosoof ook het verschil tussen een keuze in het leven en keuzes voor de dood aan de orde stellen. Welke overwegingen spelen er allemaal mee bij het onderwerp euthanasie? Dat is heel anders voor iemand die voor zichzelf hierover nadenkt dan voor iemand die geconfronteerd wordt met zo’n keuze door een naaste.

Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie en is gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het HIW van de KU . . . → Lees meer

Filosofisch café

Maand van de filosofie: april 2010

In de maand van de filosofie april 2010 zullen we samen met Stem in de Stad een programma verzorgen dat past bij het thema van die maand: Vrijheid.

Woensdagavond 7 april, DÉSANNE VAN BREDERODE, filosofe, schrijfster en columniste van het tv-programma Buitenhof.
Plaats: Filosofisch Café, Remonstrantse Kerk, hoek Oranjekade / Prins Hendrikkade

Woensdag 21 april, tijdens een diner pensant wordt gekeken wat het begrip ‘vrijheid’ voor onszelf betekent. Tijdens 4 gangen zullen Rosa Lucassen (Echte Welvaart) en Marianne Waling-Huijsen (Met Waarden Helen) de tafelgenoten uitdagen telkens andere invalshoeken samen door te nemen.
Plaats: Filosofisch Café, Remonstrantse Kerk, hoek Oranjekade / Prins Hendrikkade
Aanvang: 18.00 uur. Kosten: 25 euro voor het 4 gangen diner. Aanmelden van . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café “filosofie van de levenskunst”

Op 2 juni zal filosofe Dr. Heidi S.C.A. Muijen de filosofie van de levenskunst belichten aan de hand van het thema levensgeluk. Op de tempel van Apollo in Delphi staat ‘Mens ken u zelf!’ Dit is meer dan alleen ‘tegeltjes wijsheid’. Het is namelijk een filosofische sleutel om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende opvattingen, en om onze persoonlijke opvattingen over geluk te verhelderen en bewuster met dit thema in het dagelijkse leven om te kunnen gaan. Bovendien kunnen we de actualiteit erin spiegelen: Waarom staat de filosofie van de levenskunst op dit moment zo in de belangstelling? Zijn hedendaagse beelden over geluk wel zo fundamenteel verschillend van die van vroeger? In hoeverre zijn stoïcijnse, hedonistische, cynische en sceptische opvattingen nog steeds van waarde? Kunnen ze ons helpen de weg in ons overvolle bestaan te vinden, ‘zappend’ tussen werk en privé, hart en hoofd, denken en doen?

Heidi Muijen heeft een filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling: Thymia. Daarnaast is zij als hoofddocent verbonden aan de ‘Creatieve Therapie Opleiding’ van de . . . → Lees meer

Filosofisch café

Archief Filosofisch Café:

jaarprogramma 2016-2017
jaarprogramma 2015-2016
jaarprogramma 2014-2015
jaarprogramma 2013-2014
jaarprogramma 2012-2013
jaarprogramma 2011-2012
jaarprogramma 2010-2011
jaarprogramma 2009-2010
jaarprogramma 2008-2009
jaarprogramma 2007-2008
. . . → Lees meer