Filosofisch café

Filosofisch Café “Te veel of te kort?”

De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 september en staat in het teken van het thema ‘Te veel of te kort?’. Filosoof dr. Karim Benammar leidde de avond in. Hij is lector ‘Reflectie op het handelen’ verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, en schrijver van het boek ‘Overvloed’ (Veen Magazines, maart 2005).

Zitten we gevangen in een eeuwige strijd met schaarste? Het leven is in essentie overvloedig. De kunst is bewust te kiezen hoe we ons overschot besteden. De avond zal vooral gaan over ‘de overvloed in het leven’, en hoe men daarmee kan omgaan. Consuminderen of op een andere manier consumeren? Overvloedig leven: hoe kunnen we dat . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café “Dialoog tussen de grote wereldreligies”

De avond wordt ingeleid door een specialist op het betreffende gebied, waarna het publiek de spreker, zichzelf en elkaar vragen kunnen stellen.

De bijeenkomst vond plaats op 29 november. Theoloog dr. Derek Suchard leidde de avond in. Hij is gepromoveerd op de interreligieuze dialoog aan de Radbout Universiteit te Nijmegen.

“Interreligieuze dialoog theologisch mislukt.” De kranten staan er vol van. Veertig jaar intensief praten heeft weinig opgeleverd. Is er werkelijk een dialoog tussen de godsdiensten gaande…of is het gewoon een leuk gesprek? Gaat het dieper dan de oppervlakkige vragen over hoe wij en zij dingen doen en beleven? In de regel niet. Vanavond verkennen we de stand van zaken en bespreken een . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café “Ethiek en vriendschap”

De bijeenkomst vond plaats op 24 januari . Dr. Marcel Becker leidde de avond in. Hij is gepromoveerd op deugdethiek en gespecialiseerd in toegepaste ethiek, werkzaam aan de Radbout Universiteit te Nijmegen.

De ethiek van vriendschap wordt door filosofen al sinds Aristoteles besproken. Een stroming – de deugdethiek – gaat ervan uit dat ethiek een kwestie van karaktervorming is. Eigenschappen als ‘rechtvaardigheid’, ‘dapperheid’ en ‘matigheid’ vereisen immers een harmonieuze relatie tussen emoties en verstand. Na de uitleg hiervan passen we de deugdethiek toe op vriendschapsrelaties. Welke deugden zijn nodig voor vriendschap? Stimuleren vriendschappen deugden of ondeugden? De opvattingen van het publiek vergelijken we met die van klassieke . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosofisch Café “Kunst”

21 maart 2007 – Met welke bril kijken wij? met prof dr . . . → Lees meer

Filosofisch café

Filosoferen tijdens het diner pensant “Vrijheid”

6 juni 2007
Begeleider Arnold Ziegelaar van een goed-gesprek.nl.
Tijdens een driegangen-diner filosoferen wij over Vrijheid, een toepasselijke thema voor die tijd van het jaar, juist voor de . . . → Lees meer

Filosofisch café

Archief Filosofisch Café:

jaarprogramma 2016-2017
jaarprogramma 2015-2016
jaarprogramma 2014-2015
jaarprogramma 2013-2014
jaarprogramma 2012-2013
jaarprogramma 2011-2012
jaarprogramma 2010-2011
jaarprogramma 2009-2010
jaarprogramma 2008-2009
jaarprogramma 2007-2008
. . . → Lees meer