Begin met visie

Zorgverleners komen vele ethische dilemma’s tegen in hun werk. Zij zien meer mogelijkheden voor oplossingen als zij ondersteund worden bij het omgaan met deze dilemma’s. Het stimuleert de betrokkenheid, de motivatie, de creativiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Op deze manier werken zorgverleners vanuit de waarden waar zij voor willen staan. Zij zijn in contact met hun eigen drijfveren tot het verlenen van goede zorg. Dit heeft een positief effect op de zorgrelatie, zodat zorgvragers meer aandacht krijgen en zorgverleners meer genieten van hun werk.

Met Waarden Helen ontwikkelde verschillende creatieve werkvormen voor het omgaan met ethische dilemma’s. Door uitgebreide ervaring op alle niveaus in de zorgsector kan Met Waarden Helen ondersteuning bieden aan alle betrokkenen bij het zorgproces. Met Waarden Helen draagt daardoor bij aan het weer heel worden van de gezondheidszorg.

Voorbeelden van ethische dilemma’s uit de zorgsector

  • Een kind van 4 zit de hele dag met zijn piemel te spelen. Moeder vindt dat gênant, zeker als er bezoek is en vraagt op het consultatiebureau hoe zij dat af kan leren. Hoe moet de consultatiebureauarts reageren?
  • Een mevrouw meldt dat haar buurvrouw zo geel ziet en laatst flauw gevallen is op haar stoep, maar zij wil geen hulp. Zij vraagt de wijkverpleegkundige contact te zoeken. Mag zij dat ongevraagd doen?
  • In het verzorgingshuis komt een nieuwe bewoner. Bij het aan tafel gaan is er geen plaats voor hem, want de tafel is precies vol. De overige tafelgenoten willen niet veranderen van plek. De nieuwe bewoner voelt zich buitengesloten en eet alleen op zijn kamer. Wat doe je als verzorgende als je dit ziet?
  • In het verpleeghuis trekt een bewoner veel aandacht door steeds te schreeuwen. De medebewoners worden er onrustig van en de medewerkers krijgen het ervan op hun zenuwen. Wat is hier goede zorg waar toch iedereen tot zijn recht komt?
  • Twee patiënten op een psychiatrische afdeling krijgen een relatie en een verpleegkundige vindt hen samen in bed. Zeg je hier iets van? Moet je hier iets mee en zo ja, wat dan?
  • Een meisje van 13 vraagt de verpleegkundige haar even naar het rookhok te brengen, maar niets tegen haar ouders te zeggen. Moet de verpleegkundige hieraan mee werken?